укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

[2014-09-23]

Порядок отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (23.07.2014)

Відповідно до положень чинного законодавства Міністерство юстиції формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Порядок ведення та користування Єдиним реєстром підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств), а також порядок надання відомостей з цього Реєстру визначається Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 № 131/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2013 за № 134/22666 (далі – Положення).

Текст Положення розміщено на веб-сайті Міністерства юстиції України:
http://www.minjust.gov.ua/42783.

Відповідно до пункту 3.1. Положення відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств – це документ, який безоплатно надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи – підприємця про отримання відносно нього (заявника) довідки з Єдиного реєстру підприємств (пункт 3.2. Положення).

У довідці містяться відомості щодо боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

Довідка надається територіальними органами з питань банкрутства (відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції) протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.

Запит щодо отримання довідки складається за формою, наведеною в додатку 1 або додатку 2 до Положення, та надсилається або надається до відповідного територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням/ місцем проведення державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, який подає запит, оформлюється на бланку заявника (за наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

У запиті зазначається:

 • для юридичних осіб: найменування, код боржника згідно з ЄДРПОУ та адреса місцезнаходження;
 • для фізичних осіб – підприємців: прізвище, імʼя та по батькові, номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації та адреса місця проведення державної реєстрації.

Таким чином, для отримання довідки з Єдиного реєстру підприємств необхідно звернутися з належно оформленим запитом до відповідного територіального органу з питань банкрутства.

Інформація стосовно графіків прийому письмових запитів та видачі довідок з Єдиного реєстру підприємств територіальними органами з питань банкрутства розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України:
http://www.minjust.gov.ua/40509

Витяг з Єдиного реєстру підприємств – це документ, який надається адміністратором Єдиного реєстру підприємств (державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України) або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної особи про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств стосовно субʼєкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація (пункт 3.6. Положення).

Витяг надається на платній основі не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств, складеного за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, підписаного заявником (керівником – для юридичних осіб) та скріпленого його печаткою (за наявності).

До запиту додається документ про внесення плати за пошук та формування витягу.

Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скороченого або повного витягу.

Скорочений витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

Повний витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб – підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;
 • загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;
 • прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.
 • У разі наявності у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повний витяг містить також відомості про фінансове становище банкрута.

Розмір плати за пошук у Єдиному реєстрі підприємств інформації про суб'єкта підприємницької діяльності з видачею витягу за результатами цього пошуку встановлено наказом Міністерства юстиції від 10.10. 2011 № 3142/5, відповідно до якого розмір плати за пошук з видачею скороченого витягу становить 170 гривень 00 копійок; за пошук з видачею повного витягу – 221 гривня 00 копійок.

Таким чином, для отримання витягу з Єдиного реєстру підприємств необхідно звернутися з належно оформленим запитом та документом про внесення плати за пошук та формування витягу до державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України або його філії.

Адреса та контактні телефони відповідних філій розміщено на веб-сайті державного підприємства “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України за посиланням: http://www.informjust.ua/section/about_filials .

*Інформація надана Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції Україн


01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved