укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

 

- договір, на підставі якого надається дозвіл на використання об'єкта інте­лектуальної власності. Відповідно до ст. 1109 Цивіль­ного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаєм­ною згодою сторін з урахуванням вимог ЦивК Украї­ни та іншого спец, закону. У Л. д. визначаються вид ліцензії (виключна, одинична, невиключна, а також іншого виду, що не суперечить закону. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою Л. д.), сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що нада­ються за договором, способи використання зазначе­ного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної влас­ності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Якщо інше не встановлено Л. д., вважається, що на­дається невиключна ліцензія. Предметом Л. д. не можуть бути права на використання об'єкта права ін­телектуальної власності, які на момент укладення до­говору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у Л. д., вважа­ються такими, що не надані ліцензіату. У разі відсут­ності в Л. д. умови про територію, на яку поширю­ються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України. Якщо в Л. д. про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. У ви­падках, передбачених Л. д., може бути укладений субліцензійний договір.

Л. д. укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. За відсутності у Л. д. умови про строк договору він вва­жається укладеним на строк, що залишився до спли­ву строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більш як на 5 років. Якщо за 6 міс. до спливу зазначеного 5-річного строку жодна із сто­рін не повідомить письмово другу сторону про відмо­ву від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, пись­мово повідомивши про це другу сторону за 6 міс. до розірвання договору, якщо більший строк для пові­домлення не встановлений за домовленістю сторін. Уповноважені відомства або творчі спілки можуть за­тверджувати типові Л. д. Л. д. може містити умови, не передбачені типовим Л. д. Умови Л. д., укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно зі станови­щем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved