укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

 — використання лісових ре­сурсів для задоволення потреб населення і госп. по­треб. Регулюється Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), Лісо­вим кодексом України (в ред. 2006), іншими норма­тивно-правовими актами [Правилами рубок головно­го користування в лісах України (1995), Правилами відпуску деревини на пні в лісах України (1999), Са­нітарними правилами в лісах України (1995)]. Л. може здійснюватися в порядку загального і спец, викори­стання (ст. 65 ЛК України).

У порядку загального Л. фіз. особи мають право в лі­сах держ. та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебува­ти, збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених ЛК України та іншими законод. актами України. Загальне Л. здійснюється для задоволення життєво необхідних потреб людей, безоплатно, без закріплення лісових ділянок за кон­кретним користувачем, без застосування спец. тех. пристроїв (споруд). Для здійснення загального Л. не­має потреби в отриманні спец, дозволу (ліцензії). Суб'єктом загального Л. можуть бути всі без винятку фіз. особи, які в певний період перебувають на тери­торії країни (громадяни України, іноземці чи особи без громадянства). Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горі­хів, грибів тощо встановлюються органами викон. влади за поданням органу викон. влади з питань лі­сового господарства АР Крим, тер. органів центр, ор­гану викон. влади з питань лісового господарства, по­годженим з органом викон. влади з питань охорони навколишнього природного середовища АР Крим, тер. органами центр, органу викон. влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Під час здійснення загального Л. громадяни зобов'язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах [відпо­відно до Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених Держкомлісгоспом України (2004)], ко­ристуватися лісовими ресурсами способами і в обся­гах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують санітарного стану лісів (відповідно до Санітарних правил в лісах України). Спец. Л. здійснюється спец, суб'єктом (як правило, господарюючим у процесі його госп. діяльності). Для здійснення спец. Л. потрібно отримати спец, дозвіл: лісорубний квиток, ордер або лісовий квиток. ЛК України розрізняє такі види спец. Л.: 1) заготівля де­ревини в порядку рубок головного користування;

2)  заготівля другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків);

3)  побічні лісові користування (заготівля сіна, випа­сання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорос­лих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету); 4) ви­користання корисних властивостей лісів для культур­но-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристич­них і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт. Законодавством України можуть передбачатися й ін­ші види спец, використання лісових ресурсів. Спец, використання лісових ресурсів здійснюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved