укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІСОВИЙ КВИТОК

 

— вид дозволу на спец, викори­стання лісових ресурсів. Регулюється ст. 69 Лісового кодексу України, Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, затвердженими постановою Ка­бінету Міністрів України від 29.VII 1999, та Інструк­цією про порядок видачі дозволів на спеціальне вико­ристання лісових ресурсів, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного се­редовища України від 31.III 1993. Крім Л. к., дозво­лом на спец, використання лісових ресурсів є лісо­рубний квиток.

Л. к. видається на побічні лісові користування, до яких згідно зі ст. 73 Лісового кодексу України нале­жать заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дико­рослих плодів, ягід, грибів, горіхів, лікарських рослин і тех. сировини, очерету, збирання лісової підстилки, на використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, ту­ристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

Порядок обліку, зберігання, заповнення Л. к., як і лісорубних квитків, встановлюється спеціально упов­новаженим органом у галузі ведення лісового госпо­дарства України за погодженням зі спеціально упов­новаженим органом у галузі охорони природного середовища і Мінфіном України. Відповідні площі зем. ділянок лісового фонду можуть використовуватися ли­ше для тих лісових користувань, на які виданий Л. к. Л. к. видається спеціально уповноваженим органом у галузі ведення лісового господарства України, власни­ком або постійним лісокористувачем. Передача прав по Л. к. від одного лісокористувача іншому може здійснюватися на підставі рішення органу, що затвер­див розподіл лімітів використання цього ресурсу між користувачами.

Оформлення Л. к. здійснюється у встановленому по­рядку до початку відповідних робіт. Л. к видається на підставі обґрунтованої заявки та лімітів використання лісових ресурсів місц. значення, затверджених у вста­новленому порядку місц. радою за погодженням з ор­ганами охорони природного середовища і органами лісового господарства.

Строк дії квитка встановлюється органом, який його видає, за погодженням з відповідною місц. радою, власником або постійним лісокористувачем. По закін­ченні строку дії дозволу складається акт про результа­ти спец, використання лісових ресурсів (акт огляду, обсягів та місць спец, використання лісових ресурсів), що підписується представниками власника, постій­ного лісокористувача і заготівельника. Скарги щодо відмови у погодженні клопотання або видачі Л. к. ви­рішуються в порядку, передбаченому ст. 67 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved