укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

(від лат.  liquidatio, букв. — закінчення справи) — регламентована зако­ном процедура, в результаті якої відбувається припи­нення діяльності підприємства без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Загальні підстави, порядок та умови Л. п. в Ук­раїні визначені нормами Господарського кодексу України (ст. 59-61) та іншими законод. актами. Особ­ливості ліквідації госп. товариств встановлені Зако­ном України «Про господарські товариства» (1991). Л. п. провадиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника або ор­гану, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду або арбітражного суду. Підпри­ємство ліквідується також у випадках: а) визнання йо­го банкрутом; якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємств через невиконання умов, вста­новлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено вид діяльності; б) якщо суд визнав недійсни­ми установчі документи й рішення про створення під­приємства; в) на інших підставах, передбачених акта­ми законодавства України.

Л. п. здійснюється ліквідаційною комісією. Претензії кредиторів до підприємства, яке ліквідується, задо­вольняються із його наявного майна. Насамперед за­довольняються борги перед бюджетом і компенсують­ся витрати на відновлення природного середовища, якому завдало шкоди дане підприємство. При Л. п.

здійснюється капіталізація погодинних платежів, на­лежних з цього підприємства у зв'язку із заподіянням каліцтва чи іншим ушкодженням здоров'я або із смертю громадянина. Незадоволені за браком майна претензії вважаються погашеними. Такими вважають­ся також претензії, які не визнані ліквідаційною комі­сією (чи органом, що проводить ліквідацію), а також за умови, якщо кредитори протягом місячного строку від дня одержання повідомлення про повне або част­кове невизнання претензії не подадуть позови до суду або арбітражного суду про задоволення їх вимог. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою власника. При Л. п. звільнюваним працівникам гарантується до­держання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. Підприємство вважається лік­відованим з моменту виключення його з Єдиного держ. реєстру підприємств та організацій України.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2021 advokat-didenko.com | All right reserved
Створення сайту AVO.net.ua