укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІЗИНГ

 — вид цивільно-правових відносин, що ви­никають із договору Л. Відповідно до ст. 806 Цивіль­ного кодексу України за договором Л. одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) в користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий Л.), або майно, спеціаль­но придбане лізингодавцем у продавця (постачальни­ка) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий Л.), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). Слід зазначити, що Л. визнається різновидом оренди, і тому до договору Л. застосовуються загальні положен­ня про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених ЦивК України та законом. До відносин, пов'язаних з Л., застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір по­ставки, якщо інше не встановлено законом. Спец, ак­том законодавства, що регулює лізингові відносини, є Закон України «Про фінансовий лізинг» (2003). Суб'єктами Л. можуть бути: лізингодавець — юрид. особа, яка передає право володіння та користування предметом Л. лізингоодержувачу; лізингоодержувач — фіз. або юрид. особа, яка отримує право володіння та користування предметом Л. від лізингодавця; прода­вець (постачальник) — фіз. або юрид. особа, в якої лі­зингодавець набуває річ, що буде передана як предмет Л. лізингоодержувачу; інші юрид. або фіз. особи, які є сторонами багатостороннього договору Л. Предметом Л. може бути неспоживна річ, визначена індивід, ознаками та віднесена відповідно до законо­давства до осн. фондів. Не можуть бути предметом Л. зем. ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). З моменту передачі предмета Л. у володіння лізингоодержувачу ризик ви­падкового знищення або випадкового пошкодження предмета Л. переходить до лізингоодержувача, якщо інше не встановлено договором. Лізингові платежі можуть включати: суму, яка від­шкодовує частину вартості предмета Л.; платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у Л. майно; компенсацію відсотків за кредитом; інші витрати лі­зингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконан­ням договору Л. Лізингоодержувачу забезпечується захист його прав на предмет Л. нарівні із захистом, встановленим законо­давством щодо захисту прав власника. Лізингоодержу­вач має право вимагати, у т. ч. від лізингодавця, усу­нення будь-яких порушень його прав на предмет Л.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved