укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ

 [від лат. latens (latentis) - прихований, невидимий] — частина злочинності, яка з різних причин не знаходить відображення в держ. обліку вчинених злочинів і осіб, які їх вчинили. Наяв­ність Л. з. зумовлена різними чинниками. У злочинах, де є потерпілий — фіз. особа, наявність неврахованих виявів пов'язана з ненадходженням до правоохорон­них органів заяв від певної частини цих осіб. Рішення не звертатися до цих органів найчастіше мотивується: малозначністю, на погляд потерпілого, за­вданої шкоди (навіть при високому ступені небезпеч­ності діяння: розбій, грабіж, крадіжка тощо); невірою у здатність правоохоронних органів встановити зло­чинця і притягти його до відповідальності; небажан­ням розголошувати перед близькими і знайомими свою «ганьбу» (характерно для статевих злочинів і ша­храйства); прагненням не бути поставленим перед не­обхідністю пояснювати правоохоронним органам джерела походження цінностей, якими заволодів зло­чинець (характерно для частини крадіжок, шахрайств, вимагань); небажанням притягувати до відповідально­сті відомого потерпілому злочинця через родинні зв'язки, близьке знайомство, залякування з боку вин­ного та його близьких, вручення ними «відступного» тощо; намаганням самостійно встановити й «покара­ти» злочинця; небажанням «втрачати час» на участь у розслідуванні і суд. розгляді справи. Крім того, потер­піла особа може тривалий час зовсім не знати про вчи­нення стосовно неї злочину корисливого характеру. Щодо злочинів, де немає потерпілого — фіз. особи, то частина їх залишається невстановленою у зв'язку з вадами в діяльності правоохоронних органів, які по­винні виявляти такі злочини. Частково ці вади зумов­лені небажанням окремих посадових осіб і громадян повідомити про вчинення злочинів. Це стосується пе­реважно розкрадань держ. і колективного майна, одержання і дачі хабара, злочинів, пов'язаних з неза­конним обігом наркотичних засобів, тримання домів розпусти і звідництва тощо. Крім того, окремі злочи­ни, повідомлення про яких надходять до правоохо­ронних органів, можуть не реєструватися з мотивів створення видимості благополуччя зі станом злочин­ності через небажання або невміння займатися їх роз­криттям, велику завантаженість у роботі тощо. Розрізняють злочини низько латентні (вбивства, роз­бійні напади, крадіжки автомобілів), середньо латентні (зґвалтування, квартирні крадіжки), високо латентні (одержання або дача хабара, кишенькові крадіжки). Наявність Л. з., особливо якщо її рівень високий, має істотні негативні наслідки для ефективності діяльнос­ті правоохоронних органів і, зрештою, для всього су­спільства, оскільки вона, не будучи врахована в держ. статистиці, водночас досить однозначно фіксується населенням як реальне шкідливе явище. Внаслідок цього: 1) правоохоронні органи не займаються роз­криттям і розслідуванням незареєстрованих злочинів; 2) особи, що їх скоїли, відчувають свою безкарність і часто стають на шлях фактичного рецидиву; 3) на­селення втрачає довіру до правоохоронних органів, його невпевненість у своїй захищеності постійно зро­стає; 4) завдана злочинами матеріальна шкода не від­шкодовується; 5) у суспільстві не формується реальне уявлення про стан злочинності і про те, чого вона йо­му коштує (т. зв. ціна злочинності); 6) законод. й викон. влада не мають реального уявлення про поши­рення злочинності в країні й неадекватно реагують на її динаміку; 7) ускладнене кримінологічне прогнозу­вання злочинності, яке не дає бажаних результатів. Існують методики визначення коефіцієнта латентнос­ті окремих видів злочинності, проте вони не забезпе­чують достатньо високого рівня вірогідності. До них слід віднести: вибіркове репрезентативне опитування населення для виявлення реальної кількості злочинів окремих видів і потерпілих від них; вивчення доку­ментів у мед. закладах (для виявлення масиву завда­них тілесних ушкоджень), у держ., колективних і при­ватних підприємствах (для виявлення незафіксованих злочинів у сфері економіки та посадових злочинів); використання методу експертних оцінок, тобто думок найдосвідченіших теоретиків і практиків щодо ймо­вірності співвідношення зареєстрованих і латентних злочинів за окремими їх видами тощо.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved