укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ

 

(від лат. subsidium - допомога, підтримка)— безготівкова щомісячна допомога громадянам для відшкодування витрат на оплату кори­стування житлом або його утримання та комунальних послуг. Порядок надання Ж. с. регулюється положен­ням «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житло­во-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного (рідкого) палива» (в ред. постано­ви Кабінету Міністрів України від 22.IX 1997). Ж. с. безповоротна, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива по­ширюється на громадян, які проживають у жилих приміщеннях (будинках): держ. та громадського житлового фонду, в т. ч. у гуртожитках, — на оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперати­вів — на оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності — на оплату комуналь­них послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива. Ж. с. на придбання скрапленого газу, твердого та піч­ного побутового (рідкого) палива призначається у ра­зі, коли жиле приміщення не забезпечується тепло-або газопостачанням. Якщо для опалення жилого приміщення одночасно використовуються тверде та пічне побутове (рідке) паливо і природний газ, то Ж. с. надається тільки на один вид палива. Призначення Ж. с. і контроль за їх цільовим викори­станням здійснюються відділами (управліннями) суб­сидій районних, районних у містах Києві і Севастопо­лі держ. адміністрацій та викон. органів міських і ра­йонних рад. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення Ж. с. та передачу їх до відповідних відділів (управлінь) субси­дій здійснюють уповноважені особи, які визначають­ся викон. органами сільських і селищних рад. Субсидії призначаються за наявністю різниці між роз­міром плати за житлово-комунальні послуги, скрап­лений газ, тверде та пічне побутове (рідке) паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг, які на­даються відповідно до чинного законодавства, і обся­гом визначеного KM України обов'язкового відсотка платежу. При цьому норму володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюють, виходячи з 21 м2 на наймача і кожного прописаного у жилому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 м2 на всіх прописаних, а для громадян, які проживають в одно­кімнатній квартирі, — на загальну площу, незалежно від розміру квартири. Ж. с. призначається уповноваже­ному власникові (співвласникові) житла, наймачеві, членові житлово-будівельного (житлового) кооперати­ву, власникові (співвласникові) жилого приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем пропи­ски. Ж. с. розраховують, виходячи з кількості пропи­саних у жилому приміщенні (будинку) осіб, яким на­раховується плата за житлово-комунальні послуги, в т. ч. осіб, призваних на строкову військ, службу. Для призначення Ж. с. громадяни подають до відділів (управлінь) Ж. с. заяву та відомості про забезпеченість жилою площею та комунальними послугами, склад прописаних у жилому приміщенні (будинку) осіб, доходи кожного з прописаних, згідно з формами, за­твердженими урядом АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держ. адміністраціями. Громадянам, які проживають у жилих приміщеннях (будинках) держ. і громадського житлового фонду, в т. ч. в гуртожитках та будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів, Ж. с. надається шляхом пе­рерахування коштів на рахунок власників житла (уповноважених ними органів) та підприємств, що на­дають комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та пічне побутове (рідке) паливо. Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах чи кімнатах, Ж. с. надається шляхом перерахування ко­штів на рахунок підприємств, що надають комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та пічне побутове (рідке) паливо. На кожного одержувача субсидії відділи (управління) Ж. с. і організації, що надають населенню житлово-комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та пічне побутове (рідке) паливо, заводять справу, в якій зберігаються матеріали, необхідні для призначення субсидії, та розрахунки ЇЇ розміру.                                                                                      

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved