укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОРДЕР НА АРЕШТ

 

 - суд. рішен­ня, на підставі якого здійснюється примусова видача осіб з території однієї держави — члена Європейсько­го Союзу на територію іншої держави-члена, з метою притягнення до крим. відповідальності та покарання. Порядок видачі та застосування Є. о. на а. регламен­тується Рамковим рішенням Ради ЄС «Про євро­пейський ордер на арешт і процедури передачі осіб між державами-членами» від 13.VI.2002. Сфера дії Є. о. на а. поширюється на діяння, щодо яких закон держави-члена, що видає ордер, передба­чає покарання, пов'язане з позбавленням волі на строк не менше ніж 12 місяців, або, якщо покарання вже призначено, — стосовно обвинувальних вироків, які передбачають позбавлення волі на строк не менше ніж 4 місяці.

У ст. 17 Рамкового рішення Ради ЄС вказані проце­дури і строки прийняття рішення про виконання Є. о. на а. Якщо особа — об'єкт Є. о. на а. погоджу­ється на свою передачу, рішення про виконання ор­дера приймається протягом 10 днів після дачі зазначе­ної згоди. В інших випадках рішення про виконання Є. о. на а. повинно бути прийнято протягом 60 днів з моменту затримання особи. В особливих ситуаціях, коли Є. о. на а. неможливо виконати в зазначені ви­ще строки, суд. орган, що виконує ордер, повинен не­гайно повідомити про це суд. орган, що видав цей ор­дер, і зазначити причини затримки. В такому випадку строки можуть бути продовжені на ЗО днів. Будь-яка відмова у виконанні Є. о. на а. повинна бути мотиво­вана. Передача особи — об'єкта Є. о. на а. здійсню­ється не пізніше 10 днів після прийняття рішення про його виконання. Якщо передача особи протягом цьо­го терміну є неможливою з причини форс-мажорних обставин в одній чи іншій державі-члені, суд. органи, що видали і що виконують Є. о. на а., повинні узго­дити нову дату передачі і передати особу не пізніше 10 днів після такого узгодження. Як виняток допуска­ється тимчасова відстрочка передачі із серйозних гу­манітарних причин, напр., коли є підстави вважати, що передача особи може створити пряму загрозу її життю або здоров'ю. Виконання Є. о. на а. здійсню­ється тоді, коли відпадуть зазначені причини. В тако­му випадку особа повинна бути передана протягом 10 днів після узгодження нової дати. На прохання суд. органу, що видає Є. о. на а., або за власною ініціативою суд. орган, що виконує ордер, згідно зі своїм внутрішнім законодавством вилучає і передає предмети, які можуть слугувати речовими до­казами або були набуті особою — об'єктом ордера злочинним шляхом. Передача предметів здійснюється навіть у тих випадках, коли Є. о. на а. не може бути виконаний внаслідок смерті або зникнення особи. Витрати, пов'язані з виконанням Є. о. на а. на тери­торії держави-члена, що виконує ордер, несе остання. Інші витрати відносяться на рахунок держави-члена, що видала ордер.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved