укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА

 

 – вид суд. експертизи. Вона встановлює: психічний стан пі­дозрюваних для вирішення дізнавачем та слідчим пи­тання про можливість проведення з ними слідчих дій; наявність у підозрюваних та обвинувачених психічних вад, що заважають особі самостійно здійснювати свій захист; психічний стан обвинувачених, підсудних та їх здатність у зв'язку з цим усвідомлювати свої дії й сві­домо керувати ними у період часу, протягом якого скоєно інкриміновані їм діяння, та в інші проміжки часу, які цікавлять слідство і суд; ступінь сусп. небез­печності осіб, що мають бути визнані судом неосуд­ними, та можливості застосування до них передбаче­них законом заходів мед. характеру; психічний стан осіб, що мають бути визнані осудними, але захворіли на психічну хворобу після скоєння злочину і не мо­жуть брати участі у слідчих діях чи в суд. процесі, а та­кож наявність мед. підстав для застосування до них заходів мед. характеру, передбачених законом; психіч­ний стан свідків, а також їх здатність правильно сприймати, запам'ятовувати та відтворювати обстави­ни, що мають значення у справі; психічний стан по­терпілих, їх здатність адекватно сприймати, запам'я­товувати та відтворювати обставини скоєних проти них протиправних дій та чинити опір (для визначен­ня наявності безпорадного стану); ступінь тяжкості психічних розладів потерпілого та їх причинний зв'я­зок з обставинами крим. характеру (для визначення заподіяння шкоди здоров'ю); психічний стан позива­чів, відповідачів, інших підекспертних у цив. процесі, їх здатність усвідомлювати значення своїх дій і керу­вати ними у період часу, що цікавить суд. В Україні Е. с.-п. здійснюється спеціалізованими держ. установами, які знаходяться у віданні органів охорони здоров'я.

Е. с.-п. призначають тільки органи дізнання, слідства, суду відповідною постановою або ухвалою у порушеній крим., цив. справі, справі про адм. правопорушен­ня. Юрид. підставами для призначення Е. с.-п. є від­повідні статті законодавства України, фактичними — конкретні документовані дані про психічний стан особи, що викликають сумніви щодо її психічної по­вноцінності, осудності або дієздатності. Зазначені ма­теріали є об'єктами експертного дослідження і обов'язково надаються експертові органом, який при­значив експертизу.

Згідно з усталеною практикою проведення Е. с.-п. доручається установі, хоча суб'єктом Е. с.-п. є психіатр експерт. Кількісний склад експертів у конкретній справі встановлює орган, який призначив експертизу. Е. с.-п. може здійснюватися амбулаторно чи стаціонарно за наявності під експертного або за матеріалами справи за його відсутності (посмертна експертиза). Незалежно від форми і виду експертизи психіатр-експерт, експертна комісія досліджують матеріали справи, мед. документацію, психічний стан під експертного, складають акт Е. с.-п. і надсилають його з усіма дослідженими матеріалами на адресу органу, який призначив експертизу. За повторної експертизи у тій самій чи іншій експертній установі, як і у випадку розбіжностей між експертами однієї комісії, жоден із висновків не має для слідства і суду заздалегідь встановленої сили. 

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved