укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 -  адм.. проступок — протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на охороню-вані законом сусп. відносини і за яку законодавством передбачено адм. відповідальність. Протиправними в цьому контексті є дії чи бездіяльність, за які Кодек­сом України про адміністративні правопорушення може бути накладено на винну особу адм. стягнення. Винність визначається психічним ставленням особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків. За ці­єю ознакою А. п. може бути вчинене умисно або з необережності. А. п. визнається умисним, якщо осо­ба, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії (бездіяльності), передбачала її шкід­ливі наслідки, бажаючи або свідомо допускаючи їх настання. А. п. визнається вчиненим з необережнос­ті, якщо особа, котра його вчинила, передбачала мож­ливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи без­діяльності, але легковажно розраховувала на їх відвер­нення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачати. Елементами складу А. п. є об'єкт, об'єктивна сторо­на, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Об'єкт А. п. — це сусп. відносини, охорона яких забезпечується застосу­ ванням адм. стягнень. Цей загальний об'єкт поділя­ється на родові об'єкти А. п. Критерієм такого поділу є галузь сусп. діяльності, де вчинено А. п. (промисло­вість, сільське господарство, охорона здоров'я і навко­лишнього природного середовища тощо). Об'єктивна сторона А. п. характеризується зовнішнім його вия­вом — дією або бездіяльністю. Суб'єктом А. п. є фіз. особи — громадяни, служб, особи, іноземці, особи без громадянства. Суб'єктивна сторона А. п. характери­зується виною особи у формі умислу чи необереж­ності. Ці ознаки А п. містяться у нормах адм. права, при вчиненні особою А п. фіксуються у відповідному протоколі, а також встановлюються під час розгляду.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved