укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ГРОМАДЯН

 - комплекс визначених Конституцією та законами Ук­раїни прав і свобод, спрямованих на забезпечення екон. потреб особи. За Конституцією України до гру­пи Е. п. та с. г. належать: право приватної власності (ст. 41), право на підприємницьку діяльність (ст. 42) та право на користування об'єктами публічної (сусп.) власності; власності укр. народу, держ. та комунальної (ст. 13, 14). Об'єктами основних Е. п. та с. г. в Укра­їні є майно (речі, гроші, цінності); духовні цінності, зокрема твори науки, літератури, мистецтва, інформа­ція, тобто результати інтелектуальної, творчої діяль­ності особи; земля, її надра, атмосферне повітря, вод­ні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України (як об'єкти права власності укр. на­роду) тощо. Так, ст. 13 Конституції України передба­чено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах тери­торії України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) екон. зони є об'єктами права власності укр. народу. Встановлюється, що кожний громадянин має право користуватися природ­ними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Громадяни для задоволення своїх потреб мо­жуть користуватися об'єктами права держ. та кому­нальної власності відповідно до закону (ст. 41 Кон­ституції України). Важливе місце у системі Е. п. та с. г. посідає право приватної власності. Так, ст. 41 Конституції України встановлює, що кожен має пра­во володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним. Слід зазначити, що використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності гро­мадян, інтересам суспільства, погіршувати екол. си­туацію і природні якості землі. Ст. 42 Конституції України передбачено, що кожен має право на підпри­ємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Вод­ночас встановлюється, що підприємницька діяльність депутатів, посадових і служб, осіб органів держ. влади та місц. самоврядування обмежується законом. Дер­жава створює умови для оптимальної реалізації права на підприємницьку діяльність, зокрема, вона забезпе­чує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Передбачається, що не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Нормативно-правова регламентація Е. п. та с. г. закріплена у Конституції України, Цивільному, Господарському, Земельному кодексах України, Законі України «Про власність» (1991) та інших нормативно-правових актах.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved