укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА РАДА ООН

 (Economic and Social Council), EKOCOP (ECOSOS) — один із го­ловних органів Організації Об'єднаних Націй, який координує екон. і соціальну діяльність її спеціалізова­них установ та інститутів. Згідно зі Статутом ООН (ст. 61-72) ЕКОСОР уповноважена: виступати центр, органом для обговорення міжнар. екон. і соціальних проблем глобального та міжнар. характеру і вироблен­ня рекомендацій стосовно політики з цих проблем для держав-членів, здійснювати дослідження, складати до­повіді й надавати рекомендації з міжнар. питань в екон. і соціальній сфері, у сфері культури, освіти, охо­рони здоров'я; заохочувати поважання і дотримання прав людини та основних свобод для всіх; скликати міжнар. конференції і складати для подання ГА ООН проекти конвенцій з питань, які належать до її компе­тенції; вести переговори із спеціалізованими устано­вами стосовно угод, які визначають їх взаємовідноси­ни з ООН; надавати послуги, схвалені ЕА, членам ООН, а також спеціалізованим установам ООН; кон­сультуватися з відповідними неурядовими організаці­ями з питань, які належать до компетенції Ради. До складу ЕКОСОР входять 54 держави-члени ООН: 14 — від Африки; 11 — Азії та Океанії; 10 — Латинсь­кої Америки; 13 — Західної Європи і 6 — Східної Європи. Вони обирають ГА ООН на 3 роки із щоріч­ним переобранням третини членів Ради, 3-річний строк яких закінчився. Рішення в ЕКОСОР ухвалю­ються простою більшістю голосів; кожен член Ради має один голос. ЕКОСОР на початку першого засідан­ня першої сесії обирає (з-поміж представників дер­жав-членів) строком на 1 рік голову Ради і 4 заступ­ників голови. Вони становлять президію ЕКОСОР. Щорічно ЕКОСОР проводить, як правило, одну орга­нізаційну і дві регулярні сесії. Починаючи з 1992, Ра­да скликається на одну 4- або 5-тижневу регулярну сесії почергово в Нью-Йорку і Женеві. У структурі ЕКОСОР діють функціональні й регіо­нальні комісії та спец, комітети, зокрема: 6 функціо­нальних комісій — Статистична комісія, Комісія з на­родонаселення, Комісія соціального розвитку, Комісія з прав людини, Комісія про становище жінок, Комісія з наркотичних засобів; 5 регіональних комісій — Еко­номічна комісія для Африки, Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану, Європейська еконо­мічна комісія, Економічна комісія для Латинської  Америки, Карибського басейну, Економічна комісія для Західної Азії; 4 постійні комітети і 2 комісії на правах комітетів — Комітет з програми і координації, Комітет з природних ресурсів, Комітет з неурядових організацій, Комітет з переговорів з міжурядовими установами, Комісія з транснаціональних координацій, Комісія з населених пунктів. Функціонує також ряд експертних органів з таких питань, як запобігання злочинності та боротьби з нею, планування розвитку, міжнар. співробітництво з питань податків і перевезення небезпечних вантажів. Згідно зі Статутом ЕКОСОР може робити запит стосовно думки неурядових організацій, які займаються питаннями, що належать до компетенції Ради. Консультативний статус при Раді мають понад 600 неурядових організацій. Неурядові організації, яким надано консультативний Статус, можуть направляти спостерігачів на відкриті засідання Ради та її комітетів і комісій, а також подавати письмові заяви, які стосуються діяльності Ради. Україна обиралася членом ЕКОСОР в 1946 та 1977-1979.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved