укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОКАЗИ

 — одержані в установленому законом по­рядку відповідними органами фактичні дані, що міс­тять інформацію, необхідну для правильного вирі­шення крим., цив. та інших суд. справ. Процес, дже­релами, які містять Д. у крим. справах, є показання свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, підсудних, засуджених, пояснення позивача, відпові­дача, висновок суд. експертизи, пояснення експерта, речові Д., документи, протоколи слідчих і суд. дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами. При обґрунтуванні процес, рішень дізнавач, слідчий, про­курор і суд зобов'язані посилатися на Д., а не тільки на їх процес, джерела. Змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх Д. і у доведенні перед су­дом їх переконливості — одна з осн. засад судочинст­ва (ст. 129 Конституції України). За відношенням до обставин, що підлягають доказу­ванню у крим. процесі, Д. поділяють на прямі й не­прямі (побічні). Прямі Д. безпосередньо вказують на цю обставину або ж на її відсутність, а непрямі — ли­ше опосередковано. Стосовно підозри та обвинува­чення у вчиненні злочину, обставини, які обтяжують або пом'якшують відповідальність, Д. класифікуються як обвинувальні та виправдальні. Обвинувальні Д. вказують на те, що злочин було вчинено саме даною особою, а також на наявність обставин, які обтяжують її відповідальність. Виправдальні ж Д. свідчать, що або самої події злочину не було, або дана особа до неї непричетна, або є обставини, які пом'якшують її від­повідальність. Напр., алібі є прямим виправдальним Д. За джерелом одержання відомостей про факти, за характером його формування Д. та їх джерела бувають первинними і похідними. Первинні Д. та їх джерела називають іноді першоджерелами. Це, напр., показан­ня свідка-очевидця, оригінал документа. Якщо ж сві­док дає показання із чужих слів — це похідний Д., як і копія документа.

У цив. справах законом встановлено п'ять процес, форм одержання фактичних даних: пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, письмові Д., речові Д., висновки експертів. Але процесуально-правовий ста­тус сторін мають заявники й заінтересовані особи у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і у справах окремого провадження, а також інші особи, які беруть участь у справі. Вони дають ус­ні та письмові пояснення суду, в яких міститься інформація про фактичні дані, що одержані в резуль­таті особистого спостереження або від інших осіб і мають значення для правильного вирішення справи. Тому пояснення таких осіб є засобом доказування.

У суд. практиці в цив. справах допускається розши­рення кола засобів доказування. За необхідності суда­ми можуть бути прийняті як письмові Д. документи, що одержані за допомогою електронно-обчислюваль­ної техніки. З урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, суд може також досліджувати подані звуко - та відеозаписи.

Одержання і дослідження доказової інформації та за­собів доказування (змісту і процес, форми Д.) повин­но здійснюватися у встановленому законом процес, порядку, який є процес, гарантією всебічного, повно­го та об'єктивного пізнання дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. Порушення процес, порядку одержання і дослідження Д. знецінює їх, призводить до втрати ними властивостей і значення Д.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved