укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  - вид юрид. відповідальності громадян і служб, осіб за вчи­нені ними адм. правопорушення. В Україні порядок застосування А. в. регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законод. актами, які передбачають А. в. Метою А. в. є вихован­ня особи, яка вчинила адм. правопорушення, в дусі дотримання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим порушником, так і іншими особами. А. в. підлягають особи, які досягли на момент вчинення адм. правопорушення 16 років. Служб, особи несуть А. в. за адм. правопорушення, пов'язані з недотри­манням установлених правил, забезпечення виконан­ня яких є їх служб, обов'язком. Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, а також осо­би рядового і начальницького складу органів внутрі­шніх справ підлягають відповідальності за адм. право­порушення за дисциплінарними статутами. Тільки за порушення окремих правил (безпеки дорожнього ру­ху, рибальства, мисливства тощо) вони несуть А. в. на загальних підставах. Питання про А. в. іноз. громадян, які користуються імунітетом від адм. юрисдикції Ук­раїни, вирішується дип. шляхом. А. в. настає за правопорушення, які не зумовлюють крим. відповідальності. Особи, які діяли за обставин крайньої необхідності, необхідної оборони або які були в стані неосудності, не притягуються до А. в. Особа, яка вчинила адм. правопорушення, звіль­няється від А. в., якщо з урахуванням характеру вчи­неного та особи порушника до неї доцільно застосу­вати захід громадського впливу. Крім того, за мало-значущості вчиненого правопорушення орган (служб, особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від А. в., обмежуючись усним зауваженням.

Перелік правопорушень, за які настає А. в., передба­чено КпАІІ України. До органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адм. правопо­рушення, належать: адм. комісії; виконкоми селищ­них і сільських рад, районні (міські) суди (судді); ор­гани держ. інспекцій тощо. Законом визначена підві­домчість адм. справ щодо кожного з названих органів (посадових осіб). Ці органи (посадові особи) розгля­дають відповідні справи в порядку адм. провадження. Підставою для цього здебільшого є протокол про адм. правопорушення. Розглянувши справу, орган (поса­дова особа) виносить відповідну постанову. Виконком же селищної, сільської ради у справі про адм. право­порушення приймає постанову у формі рішення. По­станова про накладення адм. стягнення обов'язкова для виконання держ. і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями, посадови­ми особами і громадянами. Законом встановлено, що А. в. застосовується не інакше, як на підставі та в порядку, передбачених законодавством. Вона може бути оскаржена в адм. або суд. порядку.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved