укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОДАТКОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

 - досуд. розсліду­вання крим. справи як певна сукупність процес, дій і рішень слідчого, яке здійснюється у зв'язку з тим, що осн. розслідування, за висновком прокурора чи суду, є неповним або неправильним через істотне порушен­ня крим.-процес, закону або неправильне застосуван­ня Крим, закону чи з інших підстав, зазначених у Кримінально-процесуальному кодексі України. Прокурор або його заступник, перевіривши крим. справу, яка надійшла до них з обвинувальним виснов­ком, і виявивши неповноту, однобічність або необ'єк-тивність досуд. розслідування (неправильне об'єднан­ня або виділення крим. справ слідчим, наявність у справі підстав для пред'явлення обвинуваченому ін­шого обвинувачення, пов'язаного з раніше пред'явле­ним, порушення права підозрюваного чи обвинуваче­ного на захист тощо), помилкову кваліфікацію злочи­ну, що потребує зміни обвинувачення на більш тяжке або таке, що істотно змінює обвинувачення за фак­тичними обставинами, своєю мотивованою постано­вою повертає справу для провадження Д. р. із зазна­ченням у постанові, які саме порушення закону було допущено, які слідчі та інші процес, дії необхідно ви­конати для їх усунення (ст. 229 КПК України). Про­курор має право повернути на Д. р. також справу, яка надійшла до нього з постановою про направлення справи в суд для вирішення питання про застосуван­ня примусових заходів мед. характеру. Справа повертається на Д. р. зі стадії попереднього розгляду справи суддею, коли під час порушення крим. справи і досуд. розслідування були допущені та­кі порушення вимог КПК, без усунення яких справа не може бути призначена до суд. розгляду; коли є під­стави для притягнення до крим. відповідальності ін­ших осіб, якщо окремий розгляд справи щодо них неможливий; коли є підстави для кваліфікації дій об­винуваченого за статтею Кримінального кодексу Ук­раїни, яка передбачає відповідальність за тяжчий зло­чин чи для пред'явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред'явлене (ст. 246 КПК). З мотивів неповноти або неправильності досуд. слід­ства суд може повернути справу на Д. р. із стадії суд. розгляду (ст. 281), якщо її не можна усунути в суд. за­сіданні. Для зменшення кількості справ, повернутих судом на Д. p., законодавець передбачив суд. доручен­ня органу, який проводить розслідування, про вико­нання певних слідчих дій (ст. 315і КПК), а також право прокурора на зміну обвинувачення під час суд. розгляду (ст. 277 КПК). Суд апеляційної чи касацій­ної інстанції скасовує вирок і повертає справу на Д. р. у зв'язку з однобічністю або неповнотою дізнання, досуд. слідства, які не можуть бути усунені в суд. за­сіданні (ст. 368), істотним порушенням крим.-процес, закону, допущеним під час Д. р. (ст. 370), наявністю підстав для застосування крим. закону про тяжчий злочин, обвинувчення у вчиненні якого засудженому не пред'являлось (ст. 374 КПК). У разі скасування вироку з поверненням справи на Д. р. справа направляється прокуророві через суд, який постановив вирок (ст. 374 КПК). Скасовуючи вирок і повертаючи справу на Д. p., касаційна чи на­глядна інстанція повинна зазначити в своїй ухвалі (постанові) ті обставини, які належить з'ясувати, і ті процес, дії, які для цього належить виконати (ст. 377, 4002 КПК). Вказівки суду апеляційної чи касаційної інстанції є обов'язковими для виконання при Д. р. За­лежно від характеру допущених порушень закону, Д. р. може бути доручене тому ж слідчому, який про­водив розслідування у цій справі, або іншому. Воно здійснюється за загальними правилами досуд. розслі­дування. Строк Д. р. встановлюється прокурором у межах одного місяця з моменту прийняття справи до провадження. Дальше продовження строку Д. р. про­вадиться на загальних підставах (ст. 120 КПК).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved