укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АДВОКАТУРА

 — добровільне професійне об'єднання юристів, покликане сприяти захистові прав і свобод громадян певної країни, іноз. громадян, осіб без гро­мадянства та юрид. осіб, представляти їхні інтереси, надавати їм іншу юрид. допомогу. Організація та діяльність А. регулюються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру» (1992), іншими законод. актами і статутами адво­катських об'єднань. Орг. формами діяльності А. в Ук­раїні є адвокатські об'єднання (колегії, адвокатські фірми, контори тощо) та індивідуальна адвокатська діяльність. Члени цих об'єднань (адвокати) дають консультації та роз'яснення з юрид. питань, склада­ють заяви, скарги, інші правові документи, викону­ють повноваження представника в суді, інших держ. органах; здійснюють захист підозрюваного, обвину­ваченого, підсудного; проводять роботу з правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекон. ді­яльності громадян та юрид. осіб, а також здійснюють інші види юрид. діяльності.

Закон України «Про адвокатуру» закріплює такі прин­ципи діяльності адвокатури, як незалежність, демо­кратизм, гуманізм, конфіденційність. Законом забо­роняється будь-яке втручання в адвокатську діяль­ність. Не може бути внесено подання органом дізнан­ня, слідчим, прокурором, а також винесено окремо ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. Адвокатська діяльність може бути припинена рішен­ням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату­ри, а видане свідоцтво анульоване у випадках: засуд­ження адвоката за вчинення злочину; обмеження судом дієздатності адвоката або визнання його недієз­датним; втрати громадянства України; грубого пору­шення вимог законод. актів, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved