укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

 

-  це договір, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровувано­му) безоплатно майно (дарунок) у власність. Д. д. є безплатним і, як правило, одностороннім. У тому ви­падку, коли на обдаровуваного покладається обов'я­зок вчинити певну дію в майбутньому, такий договір є двостороннім. Такий договір може бути як реальним, так і консенсуальним. Окремим видом Д. д. є договір пожертви, який є реальним договором. Предмет Д. д. можуть бути рухомі речі, в т. ч. гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути в ньо­го у майбутньому. Предметом договору пожертви не можуть бути майнові права. Д. д. може бути укладений в усній формі, якщо предметом договору є речі, особи­стого користування та побутового призначення, у письмовій формі (простій) договір повинен уклада­тися, якщо предметом договору є майнові права та Д. д. з обов'язком передати дарунок у майбутньому, а у письмовій формі (нотаріально посвідченій) укладаються договори, предметом яких є нерухомі речі та ва­лютні цінності на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів грома­дян. Законодавством встановлені певні обмеження що­до укладення Д. д. Так, батьки (усиновлювачі), опіку­ни не мають права дарувати майно дітей, підопічних. Підприємницькі товариства можуть укладати Д. д., крім пожертви, між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено установчим документом дарувальника. Держ. комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юрид. особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. При укладенні Д. д. представ­ником у довіреності на укладення договору повинно зазначатися ім'я (найменування) обдаровуваного. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття або прийняття документів, які посвідчують право власності на річ, інших доку­ментів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів, макетів тощо). Дарувальник за Д. д. з обов'язком передати да­рунок у майбутньому має право відмовитися від пере-дання дарунка, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився, а обдаровуваний має право відмовитися від нього в будь-який час до прийняття дарунка.

Д. д. може бути встановлений обов'язок обдаровував ного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).Дарувальник має право вимагати розірвання Д. д.: нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей, а його спадкоємці — у разі, якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника; якщо  бдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність; внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить історичну, наук., культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. Дарувальник має право вимагати розірвання Д. д., якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. До вимог про розірвання Д. д. застосовується позовна давність в один рік (ст. 68, 70, 717—730 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 75 Господарського кодексу України, Закон «Про благодійництво та благодійні організації», 1997). 

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved