укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ

 

  - вид цивіль­но-правового договору, за яким банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієн­тові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій.

Правове регулювання відносин, пов'язаних із укла­денням, виконанням, припиненням або розірванням цього виду договору, здійснюється на основі норм гл. 72 Цивільного кодексу України (2003), ст. 342 Госпо­дарського кодексу України (2003), Закону України «Про банки і банківську діяльність» (2000), а також відповідними нормативно-правовими актами НБУ. Д. б. р. укладається в простій письмовій формі для від­криття клієнтові або визначеній ним особі рахунка в банку на умовах, погоджених сторонами. Банківська установа не має права відмовити у відкритті рахунка, крім випадків, коли вона не має можливості прийня­ти на банківське обслуговування або якщо така відмо­ва допускається законом чи банківськими правилами. Д. б. р. укладається на невизначений строк і містить права і обов'язки банківської установи та її клієнта. Зокрема, банк зобов'язаний: вчиняти для клієнта опе­рації, передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обо­роту, зараховувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відпо­відного розрахункового документа (див. Розрахунки), якщо інший строк не встановлений Д. б. р. або зако­ном; за розпорядженням клієнта видати або перераху­вати з його рахунка грошові кошти в день надходжен­ня до банку розрахункового документа, сплатити клієнтові проценти за користування грошовими кош­тами, що знаходяться на його рахунку. У Д. б. р. передбачаються підстави і черговість списання грошо­вих коштів з рахунка, обмеження права розпоряджен­ня ним, юрид. наслідки неналежного виконання бан­ком операцій за рахунок клієнта, права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, а також інші умови. Важливою умовою Д. б. р. є також гаран­тування банком таємниці банківського рахунку, опе­рацій за ним і відомостей про клієнта. Д. б. р. може бути розірваний за заявою клієнта у будь-який час. Банк має право вимагати розірвання цього договору: якщо сума грошових коштів, що збе­рігаються на рахунку клієнта, залишалася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором і якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження про це банком; у разі відсутності операцій за цим ра­хунком протягом року, в інших випадках, встановлених договором або законом. Банк може відмовитись від Д. б. р. та закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved