укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 — комплексне вивчення документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм [обов'язкові для виконання нормативні документи, що визначають критерії безпеки і (або) нешкідливості для людини факторів навколишнього середовища і вимоги щодо забезпечення оптимальних чи допустимих умов життєдіяльності людини]. Відносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням такої експертизи, регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), Тимчасовим порядком проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи (затверджений МОЗ України 9.Х 2000) та іншими нормативно-правовими актами. Д. с.-г. е. передбачає: визначення безпеки госп. та іншої діяльності, умов праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно впливають або можуть вплинути на здоров'я населення; оцінку повноти та обґрунтованості санітарних і протиепідемічних заходів; оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров'я населення. Д. с.-г. е. підлягають: проекти міждерж., нац., регіональних, місц. і галузевих програм соціально-екон. розвитку; інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством; схеми, перед проектна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо; проектна документація на відведення зем. ділянок, техніко-екон. обґрунтування і розрахунки, проекти будівництва, розширення, реконструкції об'єктів будь-якого призначення; проекти нормативно-тех., інструкційно-методичної документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності людини; продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей; документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо; діючі об'єкти, у т. ч. військ, та оборонного призначення.

Проводиться Д. с.-г. е. експертними підрозділами закладів держ. санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках — комісіями, що утворюються головним держ. санітарним лікарем України. До проведення Д. с.-г. е. можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових, проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти міжнар. організацій. Рішення про необхідність і періодичність проведення Д. с.-г. е. діючих об'єктів приймається відповідними посадовими особами держ. санітарно-епідеміологічної служби. Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення Д. с.-г. е., встановлюється головним держ. санітарним лікарем України.

У висновку щодо результатів Д. с.-г. е., який затверджується відповідним головним держ. санітарним лікарем, міститься опис ознак об'єкта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про відповідність об'єкта експертизи вимогам санітарного законодавства (санітарних норм), вимоги стосовно об'єкта експертизи — критерії безпеки та умови використання, з якими має ознайомитись і які зобов'язується виконувати замовник — власник об'єкта експертизи, і які є в подальшому предметом держ. санітарно-епідеміологічного нагляду.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved