укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

 - правовий зв'язок між фіз. особою і Україною, шо знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Право на громадянство є невід'ємним правом людини. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство. Підстави набуття і припинення Г. У. регулюються Конституцією України та Законом «Про громадянство України» (2001, з наступними змінами та доповненнями). Відповідно до Основного Закону в Україні існує єдине громадянство (ст. 4). Воно є визначальною засадою правового статусу громадянина України.

Законом передбачено такі підстави набуття Г. У.: за народженням; за тер. походженням; внаслідок прийняття до громадянства; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронат ного вихователя; внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнар. договорами України.

До Г. У. не приймається особа, яка: вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості); вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.

Поновлення у Г. У. стосується осіб, які раніше були громадянами України. Особа, яка подала заяву про поновлення у Г. У., реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.

Особа, яка після припинення Г. У. набула іноз. громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у Г. У. та зобов'язання припинити іноз. громадянство, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, подає зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноз. громадянство подає декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноз. громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноз. громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноз. громадянства.

У законод. порядку врегульовані й питання припинення Г. У. Підставами для цього є: вихід з Г. У.; втрата Г. У.; випадки, передбачені міжнар. договорами України.

Законом визначено також підстави втрати Г. У. До них належать: добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття; набуття особою Г. У. внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; добровільний вступ на військ, службу іншої держави, яка відповідно до законодавства цієї держави не є загальним військ, обов'язком чи альтернативною (невійськ.) службою. Законодавець визначив і органи, які беруть участь у вирішенні питань Г. У., та процедуру їх діяльності. Передбачено, зокрема, що рішення про прийняття до Г. У. і про його припинення приймає Президент України. Заяви з питань громадянства подаються на ім'я Президента через органи внутрішніх справ за місцем постійного проживання заявників, а особами, які постійно проживають за кордоном, — через відповідні дип. представництва або консульські установи України. Оформлення документів з питань Г. У. відбувається після особистого звернення заявника за місцем його постійного проживання органами внутрішніх справ, а особам, які постійно проживають за кордоном, — відповідними дип. представництвами або консульськими установами України. За наявності поважних причин органи внутрішніх справ, дип. представництва і консульські установи України зобов'язані оформити матеріали про громадянство на основі нотаріально засвідчених заяв, передбачених через інших осіб або поштою.

Попередній розгляд заяв і подань з питань Г. У. здійснює Комісія при Президентові України з питань громадянства. Вона вносить на розгляд Президента пропозиції щодо задоволення цих заяв і подань. її рішення оформляється протоколом. З питань громадянства Президент України видає укази. Зміни у громадянстві настають у день видання указу, якщо указом не встановлено інше. Особам, які набуду Г. У., органи внутрішніх справ України або дип. представництва чи консульські установи України вручають паспорти громадянина України. У документах дітей, які не досягли 16 років, робиться запис про їх належність до  Г. У.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved