укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 - найвищий суд. орган у системі судів загальної юрисдикції, який здійснює правосудця та забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. Згідно із Законом України «Про судоустрій України» (2002) Верховний Суд України: 1) переглядає справи у зв'язку з винятковими обставинами у порядку, встановленому процес, законом; переглядає справи у касаційному порядку у випадках, встановлених законом; у випадках, передбачених законом, розглядає інші справи, пов'язані з виключними обставинами; 2) дає судам роз'яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення суд. практики та аналізу суд. статистики; у разі необхідності визнає нечинними роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду; 3) надає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак держ. зради або іншого злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; 4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конст. законів, інших правових актів, а також щодо офіц. тлумачення Конституції України та законів; 5) веде та аналізує суд. статистику, вивчає та узагальнює суд. практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства; 6) в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з міжнар. договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у зносинах з судами інших держав; 7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
У складі ВС України діють: 1) Судова палата у цив. справах; 2) Судова палата у крим. справах; 3) Судова палата у госп. справах; 4) Судова палата в адм. справах; 5) Військ, суд. колегія; 6) Президія ВС України; 7) Пленум ВС України. При ВС України утворюється Науково-консультативна рада та діє офіц. друкований орган. ВС України знаходиться у м. Києві. ВС України очолює Голова ВС України. До складу ВС України входять судді ВС України, обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом Президента України за поданням Голови ВС України, погодженим з Радою суддів України. Суд. палати та Військ, суд. колегія ВС України:
1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх відання, в порядку, встановленому процес, законом; 2) аналізують суд. статистику та вивчають суд. практику; 3) готують проекти постанов Пленуму ВС України та ін. 
Президія ВС України діє у складі Голови ВС України, його заступників, голів суд. палат, секретаря Пленуму ВС України та судців ВС України, кількісний склад яких визначається Пленумом ВС України. Президія ВС України: 1) розглядає питання організації діяльності ВС України, суд. палат та апарату ВС України; 2) затверджує персональний склад суд. палат; заслуховує інформацію голів суд. палат і Військ, суд. колегії  про їх діяльність; 3) розглядає матеріали узагальнення суд. практики та аналізу суд. статистики, приймає відповідні рекомендації; 4) розглядає питання фінансування та opг. забезпечення діяльності ВС України і виробляє пропозиції щодо їх поліпшення; схвалює пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансування діяльності ВС України; 5) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату ВС України та підвищення їх кваліфікації; 6) затверджує положення про преміювання суддів і працівників апарату ВС України, про надання матеріальної допомоги; встановлює надбавки до посадових окладів суддів, які займають адм. посади; 7) заслуховує інформацію голів апеляційних загальних судів та вищих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів; 8) виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах на основі нормативів навантаження суддів у судах усіх рівнів; 9) вирішує питання щодо заснування друкованих видань ВС України та заслуховує звіти про роботу редакційних колегій цих органів; затверджує за поданням Голови ВС України положення про Науково-консультативну раду при ВС України та її персональний склад; 10) вносить на розгляд Пленуму ВС України питання відповідно до його Регламенту.
Пленум ВС України є колегіальним органом, до його складу входять усі судді ВС України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники та голова Апеляційного суду України. Згідно зі своїми повноваженнями Пленум ВС України: 1) обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Голову ВС України, а також здійснює призначення та звільнення суддів з інших адм. посад у ВС України; 2) утворює суд. палати ВС України, визначає їх кількісний склад, призначає голів суд. палат та їх заступників; 3) визначає кількісний склад суддів Президії ВС України та обирає їх; 4) призначає на посаду з числа суддів ВС України за поданням Голови ВС України і звільняє з посади секретаря Пленуму ВС України; 5) заслуховує інформацію Голови ВС України, голів суд. палат ВС України, голів вищих спеціалізованих судів та апеляційних судів щодо організації роботи суд. палат та діяльності відповідних судів; 6) дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, за необхідності визнає нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізованих судів; 7) приймає рішення про звернення до КС України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіц. тлумачення Конституції України та законів; 8) відповідно до Конституції України схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак держ. зради або іншого злочину, а також ухвалює подання до BP України про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; 9) затверджує Регламент Пленуму ВС України; 10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
У роботі Пленуму ВС України беруть участь Голова Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України та міністр юстиції України. Пленум ВС України приймає з розглянутих питань постанови, які публікуються в офіц. друкованому органі ВС України. Організаційно-методичне та інформ. забезпечення діяльності ВС України здійснює його апарат. При ВС України діє Науково-консультативна рада, яка утворюється для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму ВС України щодо роз'яснення законодавства, надання висновків щодо проектів законод. актів та з інших питань діяльності ВС України, підготовка яких потребує наук, забезпечення. ВС України має офіц. друкований орган, у якому публікуються матеріали суд. практики ВС України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції та інші матеріали.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved