укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

 - система держ. заходів, спрямованих на захист нац. інтересів і гарантування безпеки особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності. В Україні під Б. н. розуміють також захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз нац. інтересам. Осн. засади держ. політики, спрямованої на захист нац. безпеки, встановлені Законом України «Про основи національної безпеки України» від 19.VI 2003. Пріоритетами нац. інтересів України є: гарантування конст. прав і свобод людини і громадянина; розвиток громадянського суспільства, його дем. інститутів; захист держ. суверенітету, тер. цілісності та недоторканності держ. кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України; зміцнення політ, і соціальної стабільності в суспільстві; створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і добробуту населення; збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку; інтеграція України в європ. політ., екон., правовий простір та євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України, забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів.
В Україні для формування збалансованої держ. політики та ефективного проведення комплексу узгоджених заходів щодо захисту нац. інтересів у політ., екон., соціальній, військ., екол., науково-технологічній, інформ. та інших сферах створена система забезпечення Б. н. Це організована державою сукупність суб'єктів: держ. органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих громадян, об'єднаних цілями та завданнями щодо захисту нац. інтересів, що здійснюють узгоджену діяльність у межах законодавства України. Координаційним органом з питань нац. безпеки і оборони є Рада нац. безпеки і оборони України. Правову основу Б. н. України становлять Конституція, Закон України «Про основи національної безпеки України», інші нормативно-правові акти. Президентом України затверджуються Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи військ, будівництва, а також напрями діяльності органів держ. влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз нац. інтересам України. Осн. принципами забезпечення Б. н. є: пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту нац. інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів держ. влади у забезпеченні Б. н.; дем. цив. контроль над військ, організацією держави та іншими структурами в системі нац. безпеки; використання в інтересах України міждерж. систем та механізмів між-нар. колективної безпеки. Об'єктами Б. н. є: людина і громадянин — їхні конст. права і свободи; суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, ін-форм. і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава — її конст. лад, суверенітет, тер. цілісність і недоторканність.
Суб'єктами забезпечення Б. н. є: Президент України, Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Рада нац. безпеки і оборони України; міністерства та інші центр, органи викон. влади; Національний банк України; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місц. держ. адміністрації та органи місц. самоврядування; Збройні Сили України, Служба безпеки
України, Державна прикордонна служба України та інші військ, формування, утворені відповідно до законів України; громадяни України, об'єднання громадян. Контроль за реалізацією заходів у сфері нац. безпеки здійснюється відповідно Президентом, BP, KM, РНБО України в межах їхніх повноважень, визначених Конституцією і законами України.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved