укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 - форма держ. контролю за діяльністю навч. закладів, їх навчально-виховним процесом незалежно від підпорядкування, типу та форм власності, ефективним використанням матеріально-тех., науково-пед. потенціалу та якістю підготовки спеціалістів у вищій школі. Проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної держ. політики у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти. За типами навч. закладів розрізняють атестацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та вищих закладів освіти. Найпоширенішою є атестація вищих навч. закладів, осн. завданнями якої є: визначення реального потенціалу навчально-виховних закладів освіти, відповідності фахової підготовки їх випускників держ. стандартам і вимогам; отримання об'єктивної інформації про стан і тенденції розвитку вищої освіти; посилення відповідальності вищих закладів освіти за ефективне використання фін. і матеріальних ресурсів, що виділяються державою на розвиток вищої школи; створення єдиних орг. і методологічних підходів у оцінці результатів роботи вищих навч. закладів.
Атестації підлягають ліцензовані вищі навч. заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, які мають держзамовлення.
Атестація вищих навч. закладів здійснюється планово 1 раз на 5 років. Держ. інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки України (далі — інспекція) з урахуванням пропозицій органів держ. управління вищими навч. закладами складає п'ятирічні і річні плани атестації. Атестація може здійснюватись і позапланово за пропозицією органів держ. управління вищою освітою. Органи держ. управління освітою доводять термін проведення атестації до вищих навч. закладів не пізніше як за рік до її початку.
За місяць до проведення атестації вищим навч. закладом, як правило, подаються до інспекції матеріали про його самоаналіз, які включають такі відомості: загальна характеристика навчально-виховного закладу освіти; формування контингенту студентів; зміст підготовки фахівців; орг. та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; матеріально-тех. забезпечення навчально-виховного процесу; науково-виробнича діяльність і міжнар. зв'язки; фінансово-госп. діяльність; стан розвитку соціальної сфери; якість підготовки і використання випускників. Для проведення атестаційної експертизи інспекція за участю органу держ. управління закладом освіти створює експертну комісію, до якої можуть залучатися члени фахових рад, працівники органів держ. управління освітою, представники замовників спеціалістів, провідні фахівці вищих навч. закладів. За результатами роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи, який включає висновки з кожного напряму (спеціальності) підготовки, доводить його до вищого навч. закладу і подає до інспекції.
У разі незгоди з процедурою проведення атестаційної експертизи вищий навч. заклад має право протягом 10 днів з дня отримання акта атестаційної експертизи подати апеляцію до інспекції. Якщо апеляція визнається мотивованою, то інспекція у погоджені з закладом освіти строки направляє експертну комісію у новому складі. Висновки повторної експертизи є остаточними.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved