укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 - перевірка та оцінка ділової кваліфікації держ. службовців на предмет їх відповідності займаній ними посаді. В органах викон. влади, де працює більшість держ. службовців, здійснюється періодична (1 раз на 5 років) атестація. Кабінетом Міністрів України затверджено Положення про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади (1996). А. д. с. підлягають усі держ. службовці, крім призначених на посаду Президентом України, КМ України, колегіальним органом або органом вищого рівня, держ. службовців патронажної служби, а також осіб, які перебувають на займаній посаді менше 1 року, та молодих спеціалістів, що одержали фахову підготовку для роботи у сфері держ. служби. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, і доглядом за дитиною, атестацію проходять не раніше як через рік після виходу на роботу. А. д. с. проводиться після подання працівниками декларації про доходи. Для організації та проведення атестації держ. службовців наказом керівника держ. органу утворюється атестаційна комісія.
Головою комісії, як правило, призначається заступник керівника відповідного органу. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 3/4 її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії. Результати А. д. с. вносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа працівника. Комісія оцінює роботу працівників, їхні ділові та професійні якості при виконанні ними служб, обов'язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками їхніх посад, і на підставі цього приймає одне з таких рішень щодо працівника: а) відповідає займаній посаді; б) відповідає займаній посаді за умови виконання відповідних рекомендацій (проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування на відповідній посаді, вивчення іноз. мови, набуття навичок роботи на комп'ютері тощо); в) не відповідає посаді. У разі прийняття рішення про невідповідність займаній посаді атестаційна комісія рекомендує керівникові перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади. Працівник може оскаржити керівникові держ. органу рішення комісії протягом 10 днів з дня його прийняття. За результатами атестації керівник приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ (розпорядження). Працівника, визнаного за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, звільняють з роботи на підставі норм трудового законодавства. Трудові спори, пов'язані з А. д. с, у т. ч. з питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають займаній посаді, вирішуються згідно із законодавством про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Зміна керівника або складу держ. органу викон. влади не можуть бути підставою для проведення позачергової атестації держ. службовців. 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved