укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

[2011-12-19]

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 78

 

                             ПОРЯДОК

          виплати надбавок за вислугу років педагогічним

          та науково-педагогічним працівникам навчальних

                    закладів і установ освіти

 

 

     1. Педагогічним    та    науково-педагогічним     працівникам

навчальних  закладів  і  установ  освіти  виплачуються надбавки за

вислугу років щомісяця у відсотках до  посадового  окладу  (ставки

заробітної плати)    залежно   від   стажу   педагогічної   роботи

у таких  розмірах:  понад   3   роки   -   10   відсотків,   понад

10 років - 20 відсотків і понад 20 років - 30 відсотків.

 

     2. До  стажу  педагогічної  роботи  для  виплати  надбавки за

вислугу років  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників

(далі  -  стаж  педагогічної  роботи)  зараховується час роботи на

посадах,  передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України  від 14 червня 2000 р.  N 963 ( 963-2000-п ),  а

також:

 

     час роботи на посаді  старшого  піонервожатого  у  період  до

1 квітня 1991 року;

 

     час роботи  на  посаді  військового  керівника  та  керівника

допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;

 

     час, протягом       якого       виконувалися        обов'язки

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

 

     час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та

ясел-садків;

 

     час   роботи  у  спортивних  школах  усіх  типів  на  посадах

керівників,   їх   заступників   з   основного   виду  діяльності,

тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів,

акомпаніаторів та  на  посадах тренерів-викладачів спеціалізованих

навчальних закладів спортивного профілю,  тим науково-педагогічним

працівникам,  що  працюють за профілем у вищих навчальних закладах

III-IV  рівня   акредитації,   керівників   фізичного   виховання,

викладачів   фізкультури  вищих  навчальних  закладів  I-II  рівня

акредитації та професійно-технічних навчальних закладів,  учителів

фізкультури,  керівників  гуртків,  секцій,  студій  та інших форм

гурткової роботи,  які працюють  за  профілем  у  загальноосвітніх

навчальних закладах,  і педагогічних працівників,  які працюють за

профілем   у   позашкільних  та  дошкільних  навчальних  закладах;

(  Пункт  2 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 1089

( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )

 

     час   роботи  викладачів  професійно-теоретичної  підготовки,

старших     майстрів     та    майстрів    виробничого    навчання

професійно-технічних  навчальних закладів за відповідною професією

(спеціальністю)  на  виробництві  та  у  сфері  послуг.  { Пункт 2

доповнено  абзацом згідно з Постановою КМ N 535 ( 535-2008-п ) від

11.06.2008 }

 

     До стажу  педагогічної   роботи   зараховується   робота   на

відповідних посадах у закладах освіти СРСР.

 

     3. Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних

працівників за межами України зараховується до стажу  педагогічної

роботи,   якщо   міжнародними   угодами  (договорами)  передбачено

зарахування роботи до стажу,  необхідного для призначення трудових

пенсій.

 

     4. Працівникам підприємств,  установ,  організацій,  які крім

основної  роботи  займалися  викладацькою  роботою  у   навчальних

закладах  обсягом  не  менше  ніж  180 годин на навчальний рік, до

стажу  педагогічної  роботи  для виплати надбавки за вислугу років

зараховуються   місяці,   протягом  яких  проводилася  викладацька

робота.

 

     Працівникам   підприємств,  установ,  організацій,  які  крім

основної    роботи    працювали   за   сумісництвом   на   посадах

науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи

не  менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати),

до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

зараховується  період  роботи  на цих посадах. ( Пункт 4 доповнено

абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N  1089  (  1089-2004-п  ) від

25.08.2004 )

(  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1089

( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )

 

     5. До стажу педагогічної роботи зараховується час перебування

громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці

по догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  трирічного  віку  та

відпустка  без  збереження заробітної плати (частини третя і шоста

статті 179 Кодексу законів про працю України) ( 322-08 ).

 

     6. Основним  документом  для  визначення  стажу  педагогічної

роботи  є  трудова  книжка  та  інші  документи,  що відповідно до

законодавства підтверджують стаж роботи.

 

     7. Зміна розміру надбавки  за  вислугу  років  провадиться  з

місяця,  що  настає  за  місяцем,  коли  виникло таке право,  якщо

документи,  необхідні для  своєчасного  і  правильного  обчислення

стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з

дня подання таких документів працівником.

 

     8. У разі коли педагогічні та науково-педагогічні  працівники

виконують  роботу  обсягом  менше  або більше норми,  передбаченої

ставкою  заробітної  плати,  розмір  надбавки  за  вислугу   років

зменшується  або  збільшується  пропорційно  навантаженню  (обсягу

роботи).

 


01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved