укр
рус
 
   
Головна
Послуги адвоката
Юридична консультація online
Статті
Зразки документів
Новини
Нормативна база України
Посилання
Юридичний словник
Карта сайту
Контакти

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

[2013-11-06]

визначення підсудності спорів з приводу доплати державним службовцям за роботу на територіях радіоактивного забруднення

Статтею 39 Закону України  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановлено, що зарплата працюючим на територіях радіоактивного забруднення,  підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті, а саме, у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.

В свою чергу порядок нарахування і виплати вказаної доплати встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936, якою затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - Порядок).

Відповідно до п.5 Порядку соціальні виплати, доплати (види допомоги), зокрема доплата особам за роботу (службу) на території зон радіоактивного забруднення відповідно до статей 39, 40 Закону, проводяться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства) та фізичними особами-суб'єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи, установами, організаціями та військовими частинами відповідно до розрахункових даних, поданих до уповноваженого органу за формою, затвердженою Мінпраці.

Пунктом 6 цього ж Порядку встановлено, що підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів за формою, затвердженою Мінпраці, і списки громадян із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця реєстрації, ідентифікаційного номера.

До 25 числа місяця, за який здійснюються  нарахування, підприємства подають до управління праці документи щодо розрахункових витрат, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, за затвердженою Міністерством праці формою та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів, де зазначається  прізвище, ім'я та по батькові, категорія, номер  посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Уповноважений орган перевіряє, реєструє, обліковує розрахунки та подає органам Державного казначейства платіжні документи для здійснення відповідних видатків, що провадяться в установленому законодавством порядку.

З аналізу наведених норм випливає, що правовідносини щодо доплати особам за роботу на територіях радіоактивного забруднення виникають безпосередньо між набувачем такої доплати та роботодавцем. Тому за характером правовідносин, які склалися між сторонами, такий спір в розумінні статей 17, 18 КАС України не є публічно-правовим, що виключає можливість його розгляду в порядку адміністративного судочинства. Натомість, вказаний спір повинен бути розглянутий за правилами та в порядку цивільно-процесуального законодавства.

Проте, у випадку, коли набувачем соціальної допомоги є державний службовець, вказаний спір пов'язаний із проходженням публічної служби та підлягає розгляду окружними адміністративними судами.  

Враховуючи викладене, до вказаної категорії справ не підлягає застосуванню пункт 4 частини 1 статті 18 КАС України щодо предметної підсудності.

Також звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 КАС України в разі відкриття провадження в адміністративній справі без дотримання правил предметної підсудності суд повинен передати справу на розгляд іншого адміністративного суду, якому вона підсудна.

З метою своєчасного і швидкого захисту й поновлення законних прав, свобод та інтересів фізичної особи, яка звернулася до адміністративного суду, адміністративна справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтею 22 КАС України, остаточно має бути вирішена по суті судом, до якого вона надіслана.

Відповідно до зазначеного обов'язку вирішити адміністративну справу судом, до якого вона надіслана, частиною 6 статті 22 КАС України закріплено правило, що спори між адміністративними судами щодо правомірності та обґрунтованості підсудності не допускаються.


01001 Україна, м. Київ, вул. Михайлівська 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved