укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АКЦІЯ

 (франц. action, від лат. actio — рух, дія) — цінний папір, що засвідчує часткову участь його держателя у статутному капіталі акціонерного товариства (АТ) і дає право на одержання прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації товариства. Законодавством України виділяються такі види А.: іменні, на пред'явника, привілейовані та прості. Закрите АТ випускає тільки іменні А. Частка привілейованих А. у загальному обсязі статутного капіталу АТ не може перевищувати 25 %. їх власники, як правило, не мають права на управління товариством, якщо інше не передбачено статутом. А. випускаються у вигляді сертифіката чи у без документальній формі у вигляді облікового запису на електронних носіях. Обіг А., випущених у документальній формі, здійснюється реєстратором, а у бездокументній — зберігачем. А., випущені у документальній формі, можуть бути переведені у бездокументну форму (знерухомлені). Форма випуску А. визначається за рішенням емітента про випуск А. При заснуванні АТ усі його А. мають бути розподілені між засновниками. Відкрита підписка на А. АТ не провадиться до повної сплати статутного капіталу. Порядок проведення відкритої підписки встановлюється законом.
А. купуються учасниками при створенні АТ на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного капіталу — з товариством. А. може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юрид. осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. А., випущені в документальній формі, передаються новому власнику шляхом повного індосаменту. У разі відчуження знерухомлених іменних А. право власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних А., можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів. Право власності на А. на пред'явника, випущені в документальній формі, переходить до нового власника з моменту передачі (поставки) А. У разі відчуження знерухомлених А. на пред'явника право власності на А. переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача. Право власності на А., випущені в без документальній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування А. на рахунок власника у зберігача. Підтвердженням права власності на цінні папери є сертифікат, а в разі знерухомлення А. чи їх емісії в без документальній формі — виписка з рахунку в цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку власника А. не може бути предметом правочинів, що зумовлюють перехід права власності на цінні папери. Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації АТ зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. У разі несплати в установлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом товариства, сплачує за час прострочення 10 % річних від суми простроченого платежу. За несплати протягом 3 міс. після встановленого строку платежу АТ має право реалізувати ці А. в порядку, встановленому статутом товариства. А. відкритого АТ можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах, і акціонери цього товариства можуть відчужувати належні їм А. без згоди інших акціонерів та товариства. А. закритого АТ розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі, а акціонери закритого товариства мають переважне право на придбання А., що продаються іншими акціонерами товариства. АТ має право викупити у акціонера оплачені ним А. тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці А. повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше 1 року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних АТ власних А. АТ забороняється випуск А. для покриття збитків, пов'язаних з його госп. діяльністю (ст. 152-162 Цивільного кодексу України, ст. 81 Господарського кодексу України, Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про господарські товариства»).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved