укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ)

 - вид госп. товариства, статутний фонд якого поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Правовий статус АТ, порядок їх організації і діяльності, права та обов'язки акціонерів, управління тощо визначаються нормами Господарського (гл. 9) і Цивільного (ст. 152-162) кодексів України, Законом України «Про господарські товариства» (1991), іншими актами та статутом відповідного АТ. Засновниками АТ можуть бути юрид. та фіз. особи. Залежно від способу розповсюдження акцій АТ поділяються на відкриті і закриті. Закрите АТ може бути реорганізовано у відкрите в порядку, передбаченому законом. Акції відкритого АТ розповсюджуються шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу. Самі засновники товариства зобов'язані мати акцій на суму не менше 25 % статутного фонду строком не менше 2 років. Відкрите АТ вважається не заснованим, якщо протягом оголошеного терміну передплати не вдалося реалізувати 60 % акцій. До дня скликання установчих зборів передплатники повинні внести не менше 30 % номінальної вартості акцій. Акції закритого АТ розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати або вільно купуватися і продаватися. Акції можуть бути придбані й особами, які не є акці¬онерами (якщо інше не передбачене статутом АТ), — на підставі договору з власником акцій за ціною, яка визначається сторонами.
Найвищий орган АТ — загальні збори акціонерів. Проводяться, як правило, раз на рік. У них мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і класу придбаних ними акцій. Голосування проводиться за принципом: 1 акція — 1 голос. У статуті АТ може бути встановлена мінімальна кількість акцій, яка надає право голосу, або обмеження кількості голосів, що їх одержує один акціонер. Викон. орган — правління, роботою якого керує його голова. В АТ з-поміж акціонерів може створюватися рада АТ (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління. Контроль за фінансово-госп. діяльністю правління здійснює ревізійна комісія, що обирається з-поміж акціонерів.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved