укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІСОВЕ ПРАВО

 

— підгалузь екол. права, що стано­вить сукупність правових норм, якими регулюються сусп. відносини щодо володіння, користування та розпорядження лісами, спрямовані на забезпечення охорони, відтворення та сталого використання лісо­вих ресурсів з урахуванням екол., екон., соціальних та інших інтересів суспільства.

Сусп. відносини щодо лісів регулюються на базі поєд­нання імперативного і диспозитивного методів, спе­цифічними, притаманними екол. праву засобами ре­гулювання.

Структуру Л. п. становлять правові норми, об'єднані •в правові інститути. Особливу роль у регулюванні сусп. відносин щодо лісів відіграють інститути: права власності на ліси, права лісокористування, лісовідтворення (лісовідновлення та лісорозведення), ведення лісового господарства, права використання лісових ресурсів, охорони лісів, управління та контролю у сфері охорони та сталого використання лісових ресур­сів, ведення обліку та держ. лісового кадастру, держ. моніторингу лісів, юрид. відповідальності за лісопорушення тощо.

Нормативну основу Л. п. становить лісове законодав­ство. Принципові положення Л. п. врегульовано Кон­ституцією України (ст. 13). Лісові та пов'язані з ними відносини регулюються Законом України «Про охоро­ну навколишнього природного середовища» (1991), Лісовим кодексом України (1994, в ред. 2006), інши­ми законод. актами, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Л. п. також є галуззю юрид. науки та навч. дисциплі­ною, що викладається у вищих юрид. та лісотех. навч. закладах.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved