укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ, ліквідатор

 - спец, тим­часовий орган (особа), що здійснює передбачену за­коном функцію ліквідації юрид. особи. Утворюється власником або уповноваженим ним органом, а у ви­падку банкрутства і припинення діяльності юрид. особи за рішенням суду або госп. суду — цими орга­нами. Загальні правові засади діяльності Л. к. визна­чаються Цивільним (ст. 110—112) та Господарським (ст. 59-61) кодексами України. Особливості утворен­ня і організації діяльності Л. к. у разі ліквідації бан­ківських установ встановлюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» (2000). Додаткову регламентацію вимог до Л. к., що призна­чається судом у випадку визнання суб'єкта підприєм­ництва банкрутом та відкриття ліквідаційної процеду­ри, запроваджено Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом» (1999). Ним передбачено, що ліквідатор при­значається в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією. Госп. суд має право затвердити ліквідатором особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна і/або керуючого санацією. До складу Л. к. обов'язково включаються представники кредиторів, фін. органів (для ліквідації держ. підпри­ємства або підприємства, у статутному фонді якого держ. частка становить понад 25 %, — також представ­ник держ. органу з питань банкрутства), а в разі необ­хідності — представники держ. органу у справах на­гляду за страховою діяльністю, Анти монопольного комітету України, органів місц. самоврядування. Власник, суд, госп. суд або орган, уповноважений створювати підприємства, що прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і стро­ки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути меншим за 2 міс. з моменту оголошення про ліквідацію. З дня призначення Л. к. до неї переходять повноваження по управлінню справами юрид. особи. Л. к. у передбачені законом строки: публікує інформа­цію в офіц. пресі та за місцезнаходженням підприєм­ства, вказуючи строк подачі кредиторами претензій та заяв; оцінює наявне майно; виявляє дебіторів та кре­диторів об'єкта, що ліквідується, і розраховується з ними; вживає заходів щодо сплати боргів третіми осо­бами, а також учасниками об'єкта, що ліквідується; складає ліквідаційний баланс і подає його власнику або органу, який призначив Л. к. Достовірність і по­внота ліквідаційного балансу повинні бути підтверд­жені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком організацій, які утримуються повністю за рахунок бю­джету і не займаються підприємницькою діяльністю. Л. к. припиняє свою діяльність з моменту ліквідації юрид. особи, зокрема з дня внесення до Єдиного держ. реєстру запису про її припинення.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved