укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЖИТЛОВІ УМОВИ

 

 

 — сукупність якісних та кількісних характеристик житла. До якісних характеристик жит­ла належать такі показники, як відповідність санітар­ним і тех. умовам, обладнання житла різними видами благоустрою (водопроводом, каналізацією, центр, опа­ленням, ваннами (душовими), гарячим водопостачан­ням), фіз. знос житла, аварійність, до кількісних ха­рактеристик — розмір жилої та нежилої площі житла. Якщо Ж. у. не відповідають встановленим законодав­ством нормам, особи приймаються на квартирний чи кооперативний облік. Так, відповідно до Правил об­ліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, на квартирний облік беруться громадяни, які потребують поліпшення Ж. у. Такими, що потребують поліпшення Ж. у., визнаються громадяни відповідно: забезпечені жилою площею нижче за рівень, що виз­начається викон. комітетами обл., Київської і Севас­топольської міських рад народних депутатів разом з радами профспілок. Цей рівень періодично перегля­дається вказаними органами; які проживають у при­міщенні, що не відповідає встановленим санітарним і тех. вимогам. Перелік випадків, коли жилі будинки (жилі приміщення) вважаються такими, що не відпо­відають санітарним і тех. вимогам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї; які прожи­вають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності; які проживають у гурто­житках; які проживають в одній кімнаті по дві і біль­ше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або осо­би різної статі старші за 9 років, крім подружжя (в т. ч. якщо займане ними жиле приміщення склада­ється більш як з однієї кімнати). Такими, що потребу­ють поліпшення Ж. у., визнаються також громадяни, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветера­нів війни, гарантії їх соціального захисту» (1993, ст. 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістич­ної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Тру­дової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Си­лах СРСР» усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час сум­лінно пропрацювали на одному підприємстві, в уста­нові, організації.

Відповідно до ст. 35 Житлового кодексу України гро­мадяни, які штучно погіршили Ж. у. шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні Ж. у. виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, не беруться на облік таких, що потребують поліпшення Ж. у., протягом п'яти років з момен­ту погіршення Ж. у. (ст. 33—42 ЖК; Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР та Укра­їнської республіканської ради професійних спілок від 11 .XII 1984).

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved