укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЖИТЛОВІ СПОРИ

 — вид спорів (цив. та адм.) щодо реалізації права громадян на житло. Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується пра­во на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів держ. влади, органів місц. самоврядування, посадових і служб, осіб. Суд. розгляду підлягають Ж. с, пов'язані з договором найму жилого приміщен­ня, і, зокрема: про надання наймачеві звільненого жилого приміщення в квартирі, в якій він проживає, якщо йому відмовлено в наданні цього приміщення або на нього видано ордер іншій особі чи воно пере­дано іншому наймачеві, який проживає в цій же квар­тирі; про відмову у видачі охоронного свідоцтва; про примусовий обмін займаного жилого приміщення; про відмову підприємства, установи і організації у згоді на обмін або виконкому — у видачі обмінного ордера; про переселення на час капітального ремонту жилого будинку; про відмову в наданні жилого примі­щення, що збереглося після капітального ремонту; про визнання і втрату права на жиле приміщення; про видачу ордера на жиле приміщення, що надається згідно зі ст. 52, 53 Житлового кодексу України у бу­динку відомчого житлового фонду за спільним рішен­ням адміністрації і профспілкового комітету або в будинку громадського житлового фонду за спільним рішенням органу громадської організації і профспіл­кового комітету з наступним повідомленням виконко­му місц. ради про надання жилого приміщення для заселення у випадку відмови виконкому у видачі ор­дера; про надання жилого приміщення за вимогами громадян, які мають право на позачергове надання жилих приміщень, у т. ч. у випадках порушення вста­новленого законодавством строку надання житла, з питань обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень; про відмову наймача або членів його сім'ї у згоді на все­лення в жиле приміщення інших осіб або в здачі йо­го у піднайм; вимоги наймача до наймача іншого жи­лого приміщення в тій же квартирі про примусовий обмін жилого приміщення на підставі ст. 80 ЖК Ук­раїни або визнання його таким, що втратив право ко­ристування приміщенням на підставі ст. 71 і 107 ЖК та ін. При розгляді спорів, що не врегульовані житло­вим законодавством, суд застосовує норми цив. зако­нодавства. Напр., норми Цивільного кодексу України щодо строків давності застосовуються у позовах про визнання недійсним договору найму жилого примі­щення і виселення у зв'язку з цим, визначення форми договорів, предметом яких є житло як об'єкт нерухо­мості, та в інших випадках. Ж. с. розглядаються у цив. або адм. судочинстві. Так, у порядку адм. судочинства розглядаються справи щодо визнання ордера недій­сним. У порядку цив. судочинства розглядаються спо­ри щодо визнання недійсним договору найму житла у приватному житловому фонді. 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved