укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

 - авто­матизована система збирання, накопичення та опра­цювання даних про юрид. осіб усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відо­кремлені підрозділи юрид. осіб, що знаходяться на те­риторії України або за її межами, підрозділи — філії, відділення, представництва тощо. Правовий статус реєстру регулюється відповідними нормами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (2003) та Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та органі­зацій України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 22.VI 2005. Метою реєстру є за­безпечення єдиного держ. обліку та ідентифікації суб'єктів, їх класифікації для отримання статистичної інформації у формалізованому вигляді. До ЄДРПОУ включаються дані про таких суб'єктів: юрид. особи, а також їх філії, відділення, представництва, інші відо­кремлені підрозділи, які розташовані на території України і діють на підставі її законодавства; юрид. особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи, розміщені за межами України, які створені за участю юрид. осіб України і діють відповідно до законодавства іноз. держав. Інформ. фонд ЄДРПОУ містить такі дані: ідентифікаційні — ідентифікаційний код та найменування суб'єкта; класифікаційні — види екон. діяльності, тер. належність, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління
  якого належить суб'єкт, тощо; довідкові — адресу, телефон, факс, прізвища керівника, засновників (інвесторів) тощо; реєстраційні — відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них; економічні — виробничо-тех. та фінансово-екон. показники діяльності суб'єкта. Ведення ЄДРПОУ здійснює Державний комітет статистики України, який водночас є і його розпорядником. Розпорядниками тер. рівнів реєстру є відповідні органи держ. статистики в АР Крим, областях, Києві та Севастополі. Порядок надання інформації для внесення до реєстру та інформації про дату взяття на облік і зняття з обліку в органах держ. статистики затверджується Держкомстатом разом із Держпід-приємництвом. В разі включення суб'єкта до ЄДРПОУ йому встановлюється ідентифікаційний код і коди класифікаційних ознак. Ідентифікаційний код є єдиним і зберігається за суб'єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування. Цей код є обов'язковим для використання в усіх видах звітних та облікових документів суб'єкта і зазначається на його печатках та штампах.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved