укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (European Bank for Reconstruction and Development), ЄБРР (EBRD)

 — міжурядова фін. орга­нізація. Створений на основі Угоди від 29. V 1990, яку підписали 40 держав, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейське економічне співтовариство. Головне завдання ЄБРР — сприяти переходу європ. постсоціалістичних країн до відкритої, орієнтованої на регіон економіки, а також розвитку приватної і підприємницької ініціативи. Об'єктами кредитування ЄБРР є приватні фірми або держ. підприємства, що приватизуються, а також новостворені компанії, включаючи спільні підприємства з міжнар. інвестиці­ями. Осн. мета банку полягає в заохоченні інвестицій у регіоні. ЄБРР співробітничає з іншими інвесторами та кредиторами в наданні кредитів і гарантій, здійс­нює пряме фінансування проектів розвитку приватно­го сектора, структурні реформи, проводить привати­зації, а також розвиває інфраструктуру. Важливою складовою діяльності банку є підготовка управлінських кадрів і підвищення кваліфікації спе­ціалістів у колишніх соціалістичних країнах на різних рівнях. Для цього в 1992 з ініціативи ЄБРР та п'яти міжнар. організацій-спонсорів (Міжнародний валют­ний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвит­ку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський Союз, Організація економічного співробітництва і розвитку) було відкрито Об'єднаний Віденський ін­ститут для надання допомоги постсоціалістичним країнам у вирішенні завдань підготовки банківських і госп. кадрів, здатних працювати в умовах ринкової економіки.

ЄБРР має триступеневу структуру управління. Вона складається з ради керуючих (вищого розпорядчого органу банку), ради директорів і президента. До ради керуючих входять по 2 представники (керуючий і йо­го заступник) від кожного учасника ЄБРР (країни або міжнар. організації). Виключною компетенцією ради керуючих є: прийом нових членів ЄБРР та припинен­ня членства в банку; вибори директорів і президента ЄБРР; збільшення або зменшення статутного капіта­лу банку; затвердження (після розгляду аудиторсько­го звіту) загального балансу та рахунку доходів і ви­датків ЄБРР, визначення розмірів резерву; розподіл прибутку, ухвалення рішення про припинення діяль­ності банку.

Рада директорів — головний викон. орган. До її ком­петенції належать поточна діяльність ЄБРР, а також питання, делеговані радою керуючих. Це, зокрема: підготовка роботи ради керуючих; визначення політи­ки й ухвалення рішень стосовно кредитів, що виді­ляються; надання тех. допомоги тощо; затвердження бюджету ЄБРР. Рада складається з 23 членів, у т. ч. 4 директорів від країн Центр, і Сх. Європи, які мають право на одержання допомоги від ЄБРР, і 4 — від неєвроп. країн. Директори переобираються кожних 3 ро­ки. Президента ЄБРР обирає на 4 роки рада керуючих. Україна — член ЄБРР з 1994.

Штаб-квартира ЄБРР — ум. Лондоні (Велика Британія).
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved