укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ МОВ АБО МОВ МЕНШИН 1992

— міжнародно-правовий доку­мент, підписаний 5.ХІ 1992 у м. Страсбурзі (Франція) державами — членами Ради Європи. Україна приєд­налася до Хартії 2.V 1996, ратифікувала 15.V 2003. Складається з преамбули і 23 статей, об'єднаних у 4 частини. Спрямована на збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є спільним надбанням держав — членів РЄ. Це насамперед: охорона істор. регіональних мов або мов меншин Європи, деякі з яких знаходяться під загрозою відмирання; збережен­ня та розвиток культурного багатства і традицій кон­тиненту; невід'ємне право на використання регіо­нальної мови або мови меншини у приватному і держ. житті; міжкультурний діалог і багатомовність; демо­кратія та культурне різноманіття у рамках нац. сувере­нітету і тер. цілісності європ. держав. Осн. цілі та принципи, яких дотримуються у своїй політиці держави, котрі підписали Хартію: визнання регіональних мов або мов меншин такими, що відоб­ражають культурне багатство; поважання меж геогр. місцевості, в якій використовується така мова, щоб адм. поділ не створював перешкод розвитку відповід­ної регіональної мови або мови меншини; здійснення заходів щодо їх збереження; сприяння використанню цих мов в усній і письмовій формі, в держ. та приват­ному житті, в культурних відносинах різних груп насе­лення, що користуються різними мовами; забезпечен­ня належних форм і засобів викладання та вивчення регіональних мов або мов меншин на всіх відповідних рівнях; надання особам, які не володіють такою мо­вою і які живуть у місцевості, де вона використовуєть­ся, можливостей вивчати її за своїм бажанням; спри­яння наук, дослідженням у галузі регіональних мов або мов меншин в університетах чи аналогічних уста­новах, міжнар. обмінам у галузі цих мов, які викори­стовуються у такій самій або схожій формі у двох або більше державах; сприяння досягненню рівності між особами, що вживають ці мови, і рештою населення та усунення будь-яких перешкод, привілеїв, які стосу­ються використання цих мов і які перешкоджають їх збереженню або розвитку.                                                               
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved