укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

 - вид під­пису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який дода­ється до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифіку­вати підписувача. Є зашифрованим ідентифікатором особи, яка передає фін., банківську, юрид. та іншу ін­формацію   або   певні   документи   за  допомогою комп'ютерної мережі. Слугує важливим елементом захисту від підробки електронних грошей і широко використовується в електронному документообігу, розрахунково-платіжних та інших відносинах з вико­ристанням сучасних систем електронного зв'язку. Призначений для забезпечення діяльності фіз. та юрид. осіб, яка здійснюється з використанням елек­тронних документів, застосовується в електронному документообігу для ідентифікації підписувача та підт­вердження цілісності даних в електронній формі. Ви­користання Е. ц. п. не змінює порядку підписання до­говорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі. Нотарі­альні дії із засвідчення справжності Е. ц. п. на елек­тронних документах вчиняються відповідно до поряд­ку, передбаченого законодавством про нотаріат. Правовий статус Е. ц. п., умови та порядок його ви­користання визначаються Законами України «Про електронний цифровий підпис» (2000), «Про елек­тронні документи та електронний документообіг» (2003), нормативно-правовими актами Уряду України і НБУ. Згідно з цими актами Е. ц. п. прирівнюється до власноручного підпису (печатки), якщо: його підтвер­джено з використанням посиленого сертифіката клю­ча за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений серти­фікат ключа, чинний на момент накладення Е. ц. п.; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті. Е. ц. п. не може бути визнаний недійсним лише через те, шо він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. Захист прав споживачів послуг Е. ц. п., а також меха­нізм реалізації захисту цих прав регулюються законо­давством про захист прав споживачів. Якщо відповідно до законодавства необхідне засвід­чення дійсності підпису на документах та відповідно­сті копій документів оригіналам печаткою, на елек­тронний документ накладається ще один Е. ц. п. юрид. особи, спеціально призначений для таких ці­лей. Порядок застосування Е. ц. п. органами держ. влади і держ. підприємствами, установами та органі­заціями власності визначається Кабінетом Міністрів України, а в банківській діяльності — НБУ. Спори, що виникають у сфері надання послуг Е. ц. п., розв'язуються у суд. порядку.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved