укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА

 

– вид суд. експертизи, яка здійснюється для вирішення пи­тань, що виникають у судово-слідчій практиці та ви­магають застосування спец, знань з психології. Е. с.-п. належить до слідчих дій, що виконуються у крим. і цив. справах, призначається на стадії досуд. і суд. слідства стосовно підозрюваних, обвинувачених, свід­ків, потерпілих. Е. с.-п. не дає правових оцінок (напр., винен — не винен), вона розкриває психоло­гічний зміст категорій права, аналізує психологічні механізми злочинного наміру, що може використову­ватися при кваліфікації та перекваліфікації статей об­винувачення (умисність — неумисність злочину), при визначенні індивід, міри вини та відповідної (до неї) міри покарання або з'ясування певних вагомих психо­логічних обставин у крим. чи цив. справах. Предмет Е. с.-п. визначається складними психічними явищами, які мають проблемний характер і набувають значення при судово-слідчому розгляді та правовій оцінці. Методологічні основи, ракурс психологічного аналізу, наукова обґрунтованість висновків та методи експертної діагностики визначаються головним прин­ципом експертно-психологічного дослідження — принципом контекстуальності. Він передбачає роз­гляд кожного конкретного питання, яке вирішує Е. с.-п., з урахуванням складної взаємодії історичних, соціальноекон., соціокультурних, мікросоціальних, вікових та індивідуальнопсихологічних (біологічних і психологічних) факторів, кожний з яких відіграє пев­ну роль у детермінації психологічних обставин спра­ви, що досліджується слідством чи судом. Питання, які вирішує Е. с.-п., тісно взаємопов'язані. Вони формулюються залежно від конкретних обста­вин судово-слідчої справи, в якій певні психологічні обставини потребують повнішого розкриття. Так, виз­начення індивід, і вікових психологічних особливо­стей виявів поведінки та ознак особистості, рівня її розумового та особистісного розвитку, ступеня соці­альної зрілості допомагає вирішувати питання про повну або обмежену здатність під експертних (особли­во неповнолітніх та осіб похилого віку) усвідомлюва­ти власні дії, керувати ними, передбачати їх наслідки, правильно оцінювати обставини справи та давати про них свідчення. Е. с.-п. особливих станів встановлює міру впливу на свідомість та дії людини непатологічних емоційних виявів — афектів страху та гніву, емоційної залежності, підвищеної покори, втоми, пригніченості, безпорадності, розгубленості. Напр., безпорадний стан потерпілих виключає (частково чи повністю) можливість розуміти і прогнозувати наміри злочинця, характер злочину та чинити опір злочинно­му насильству. Психологічний аналіз емоційних ста­нів набуває вагомого значення при правовій оцінці поведінки суб'єкта у період здійснення злочину, при виконанні ним професійних функцій (в авіації, на транспорті та ін.), при дослідженні у справі умов, які могли схилити його до самогубства. Психологічний аналіз особистісних властивостей (головних мотивів, що закріпилися у життєдіяльності, ціннісних орієнта­цій, засобів самоствердження та ін.), які спроможні суттєво впливати на поведінку під експертної особи, важливий при розгляді багатьох судово-слідчих справ. Напр., така індивідуальнопсихологічна особливість, як схильність до неправдивості, брехливості, надмір­ного фантазування, підвищеної навіюваності, може пояснити виникнення суперечностей у показаннях під експертного, особливостях відтворення ним обста­вин крим. подій тощо.

Е. с.-п. може бути складовою комплексного експерт­ного дослідження, якщо відповіді на запитання, що виникають у слідства чи суду, потребують синтезуван­ня у загальному експертному висновку спец, знань з різних галузей науки.

Е. с.-п. є особливим видом професійної діяльності психолога, тому повинна доручатися спеціалісту, який має відповідну кваліфікацію суд. експертапсихолога. Проведення Е. с.-п. забезпечується достатнім обсягом судово-слідчих матеріалів.

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved