укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-БАЛІСТЙЧНА

 - вид екс­пертно-криміналістичного дослідження, об'єктами якого є зразки вогнепальної зброї та сліди і результа­ти проведених пострілів.

За допомогою е. с.-б. встановлюються факти, що сто­суються об'єктивної і суб'єктивної сторін складу зло­чинів, пов'язаних із застосуванням і зберіганням во­гнепальної зброї та боєприпасів. е. с.-б. вирішує осн. питання щодо: належності об'єк­та до вогнепальної зброї; класифікації конкретного екземпляра зброї; справності та придатності зброї до проведення пострілів; визначення за стріляними куля­ми та гільзами моделі зброї; ідентифікації конкретно­го екземпляра зброї за стріляними кулями та гільзами; обставин здійснення пострілу; належності об'єкта до боєприпасів; класифікації конкретного екземпляра боєприпасів; справності та придатності боєприпасів до проведення пострілів.

Об'єктами е. с.-б. є вогнепальна зброя і її деталі, боє­припаси і їхні частини, предмети зі слідами пострілу. е. с.-б. призначається для вирішення широкого кола питань класифікаційного, діагностичного, ідентифі­каційного та ситуалогічного характеру, пов'язаних з дослідженням вогнепальної зброї і боєприпасів, а та­кож слідів їх застосування, що виявляються в самій зброї та на уражених об'єктах.

Класифікаційними дослідженнями вирішуються пи­тання щодо належності об'єкта до зброї чи боєприпа­сів та визначення їх класу, виду, моделі. Діагностичними дослідженнями вирішуються питан­ня шодо встановлення тех. стану конкретного екземп­ляра зброї чи боєприпасів (наприклад, чи справна зброя і чи придатна вона до проведення пострілу, чи міг відбутися постріл з даної зброї без натискання на спусковий гачок за певних умов), їхні властивості (пробивна дія застосовуваних для стрільби снарядів, дальність їх польоту і т. п.).

Ідентифікаційні судово-балістичні дослідження спря­мовані на вирішення питань, пов'язаних з ототож­ненням зброї — чи з даної зброї відстріляна куля (гільза), з одного чи різних екземплярів зброї відстрі­ляні кулі (гільзи), виявлені на різних місцях подій; та встановленням належності кулі та гільзи до одного патрону і т. ін.

Ситуалогічними дослідженнями вирішуються питання щодо встановлення обставин проведення пострілу; взаємного розташування того, хто здійснив постріл, зброї та потерпілого; можливості спричинення вогне­пального пошкодження за конкретних обставин; дальності проведення пострілу. Слід зазначити, що в тому випадку, коли досліджуються обставини виник­нення вогнепальних пошкоджень людини, експертиза проводиться як комплексна, спільно із судово-мед. експертами.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved