укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА КРИМІНАЛІСТИЧНА

 - клас суд. ек­спертизи, що досліджує сліди відображення людей і речей для вирішення ідентифікаційних (якою кон­кретною особою або конкретним предметом залише­но сліди), діагностичних (встановлення природи чи стану об'єктів, якими утворено сліди) або ситуаційних (встановлення механізму та умов слідоутворення) за­вдань. При проведенні Е. к. застосовуються спец, прийоми, методи і засоби, розроблені криміналіс­тикою з використанням найсучасніших досягнень природничих і тех. наук, а також комп'ютерних тех­нологій. Осн. види Е. к.: почеркознавча (вирішення широкого кола питань, пов'язаних з виконанням рукопису чи підпису); авторознавча (встановлення ав­тора тексту чи його соціально-біографічних характе­ристик за записами, виконаними в будь-який спосіб); техніко-криміналістична експертиза документів (до­слідження дописок, виправлень, знешкоджених запи­сів, ототожнення печаток, штампів, інших друкарсь­ких форм та засобів за їх відбитками); фототехнічна (дослідження матеріалів кінофотодокументів та апа­ратури, на якій вони виготовлені), портретна (ототож­нювання особи за її фотознімками); відео фонографічна [дослідження зафіксованих на магнітному носії відео- та аудіосигналів для діагностики або ідентифі­кації звукового і видовищного джерел (середовища), а також відео- і аудіоапаратури, на якій проведено за­пис]; дактилоскопічна (ототожнювання людини за відбитками папілярних візерунків на долонях); трасо-логічна (вирішення широкого кола питань за відбит­ками зовнішньої поверхні взуття, одягу, трансп. засо­бів, знарядь зламу, встановлення цілого за окремими частинами тощо); балістична (ототожнювання во­гнепальної зброї за стріляними кулями та гільзами, встановлення дистанції пострілу, його напрямку то­що). Згідно з вимогами ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» всі види Е. к. здійснюють виключ­но експерти держ. спеціалізованих судово-експертних установ.                                   
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved