укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКСПЕРТИЗА ДАКТИЛОСКОПІЧНА

  — вид трасо логічної експертизи, об'єктами якої є сліди шкіря­ного покрову (перш за все — папілярних візерунків рук) та механізм взаємодії шкіряних покровів з різно­манітними предметами, матеріали справи, що містять інформацію про такі об'єкти. Найціннішими з погля­ду можливостей ідентифікації є папілярні візерунки пальців та долоні рук, які відзначаються індивідуальні­стю (сукупність деталей будови папілярного візерунку за їх формою, розмірами, взаємним розташуванням є неповторною), значною сталістю (незмінність візерун­ку протягом усього життя людини і деякого часу піс­ля її смерті), відновлюваністю (при поверхневих пору­шеннях шкіряного покрову візерунки поновлюються у первісному вигляді). Ці властивості папілярних візе­рунків дозволяють ідентифікувати людину за повними чи неповними відбитками пальців і долонь рук, у т. ч. з використанням мікроскопічних ознак, що дає мож­ливість встановлювати факти знаходження конкрет­них осіб на місці події, визначати осіб за даними дак­тилоскопічної реєстрації та особу невпізнаного трупа; здійснювати розшук осіб, що безвісно зникли, вста­новлювати факти вчинення різних злочинів одною особою і т. ін. Для проведення ідентифікаційного до­слідження на експертизу обов'язково надаються екс­периментальні відбитки пальців та долонь рук осіб, що перевіряються. Ці відбитки звичайно відбирають­ся на спец, бланки дактилокарт. Діагностичні дак­тилоскопічні дослідження спрямовані на виявлення слідів рук на вилучених з місця події об'єктах, вста­новлення: якими пальцями або частками поверхні до­лоні залишені сліди; виду папілярних візерунків на нігтьових фалангах пальців або певних ділянок повер­хонь долонь; особливостей будови шкіряного покриву (наявність шрамів, рубців, дерматичних пошкоджень та ін.) і рук людини (відсутність пальців або окремих фаланг, травмовані пальці), встановлення факту фаль­сифікації слідів рук тощо. У ймовірній формі можли­во також методами Е. д. діагностувати стать та вік особи, яка залишила відбитки, а також давнину зали­шення слідів. Ситуаційні дактилоскопічні досліджен­ня дозволяють встановити характер дій людини у момент залишення відбитків рук (захват, дотик, на­прямок руху руки в момент слідового контакту та ін.). Для отримання доказової інформації можливо вико­ристовувати і відбитки пальців, які непридатні для ідентифікації звичайними методами дактилоскопії. Ці дослідження проводяться суд. медиками, які при вив­ченні рідини сліду встановлюють групу крові людини за системою АБО. За наявності у речовині сліду клі­тин, дослідження ДНК людини дозволяє ідентифіку­вати її на основі генетичної інформації.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved