укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ

екомережа Ук­раїни, — єдина тер. система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення до­вкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біо-розмаїття, місць оселення і зростання цінних видів тваринного та рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнар. зобов'язань України підлягають особливій охороні.

Відносини, пов'язані з формуванням, збереженням та раціональним, невиснажливим використанням Е. м. У, регулюються Законами України «Про екологічну мере­жу України» (2004), «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки» (2000), «Про генеральну схему планування території України» (2002), «Про природ­но-заповідний фонд України» (1992), Земельним ко­дексом України, а також іншими законами України та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, і міжнар. договорами України. Об'єкти Е. м. У., які мають міжнар. значення, ство­рюються відповідно до міжнар. договорів України, зо­крема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середови­ща існування водоплавних птахів 1971, Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщи­ни 1972, Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі 1979, Конвенції про збереження мігруючих видів диких тва­рин 1979, Конвенції про захист Чорного моря від за­бруднення 1992, Конвенції про біологічне розмаїття 1992, Всеєвропейської стратегії збереження біологіч­ного та ландшафтного розмаїття 1995, Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та міжнародних озер 1999.

Території та об'єкти, включені до переліків територій та об'єктів Е. м. У., можуть перебувати в держ., кому­нальній та приватній власності. Включення територій та об'єктів до переліку територій та об'єктів екомере-жі не призводить до зміни форми власності і катего­рії земель на відповідні зем. ділянки та інші природні ресурси, їх власника чи користувача. Власники і ко­ристувачі територій та об'єктів, включених до перелі­ків територій та об'єктів екомережі, зобов'язані забез­печувати їх використання за цільовим призначенням.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved