укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

 - вид науково-прак­тичної діяльності спеціально уповноважених держ. органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що полягає в міжгалузевому екол. дослід­женні, аналізі й оцінці перед проектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація, дія або ек­сплуатація яких може негативно впливати чи впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей. Е. е. спрямована на підготовку вис­новків про відповідність запланованої чи здійснюва­ної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону довкілля, раціонального використання і від­творення природних ресурсів, забезпечення екол. без­пеки. Здійснення держ. Е. е. є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екол. небезпеку (перелік цих видів та об'єктів встановлює Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і Міністерства охорони здоров'я України). Порядок проведення Е. е. (держ., громадської та ін.) регулюється Законом України «Про екологічну екс­пертизу» (1995). Держ. Е. е. організовується і здійсню­ється еколого-експертними підрозділами, спеціалізо­ваними установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Мінохорони природи та Мі­ністерства охорони здоров'я, інших органів на місцях із залученням спеціалістів інших органів держ. викон. влади. Висновки держ. Е. е. є обов'язковими для ви­конання. Висновки громадської та інших Е. е. мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні держ. Е. е., а також при прийнятті рі­шень щодо подальшої реалізації об'єкта Е. е. Фінансування держ. Е. е. здійснює її замовник. При цьому держ. Е. е. об'єктів, що реалізуються за рахунок держ. капіталовкладень, фінансується за рахунок держ. бюджету. Держ. Е. е. екол. ситуацій та екологіч­но небезпечних діючих об'єктів і комплексів, що здійснюється за рішенням KM України, уряду АР Крим, місц. рад чи їх викон. комітетів, фінансується відповідно за рахунок коштів держ. бюджету, бюдже­ту АР Крим, місц. бюджетів, а також відповідних по­забюджетних фондів охорони навколишнього природ­ного середовища. Кошти на проведення держ. Е. е. об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи держ. капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з норма­тивами, що встановлюються KM України. Громадські Е. е. фінансуються за рахунок коштів об'єднань громадян, громадських природоохоронних фондів, а також цільових грошових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а інші Е. е. — за­мовниками за власний рахунок згідно з договорами. Особи, винні в порушенні законодавства щодо Е. е., притягуються до юрид. відповідальності.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved