укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ

- одноразова гро­шова виплата сім'ї померлого чи особі, яка здійснила поховання, у розмірі, визначеному законом з ураху­ванням правового статусу померлого. її відносять до соціальних послуг. Виплачується на підставі заяви та довідки про смерть, що видається органами реєстрації актів цив. стану. Ця виплата здійснюється при похо­ванні: 1) пенсіонера у розмірі двомісячної пенсії, яку він отримував на момент смерті (ст. 53 Закону Украї­ни «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування», 2003); 2) військовослужбовця чи прирівня­ної до нього особи — у розмірі його тримісячної пен­сії (ст. 61 Закону України «Про пенсійне забезпечен­ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких ін­ших осіб», 1992, в ред. 2006); 3) застрахованої особи або особи, яка перебувала на утриманні, — в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого зако­ном (ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасо­вою втратою працездатності та витратами, зумовлени­ми народженням та похованням», 2001); 4) безробіт­ного або особи, яка перебувала на його утриманні, — у розмірі прожиткового мінімуму (ст. 29 Закону Укра­їни «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 2000); 5) незастрахованої особи — в розмірі, визначеному Кабіне­том Міністрів України.

Д. на п. виплачується з різних джерел залежно від категорії особи, до якої належав покійний. Таких джерел чотири: Пенсійний фонд України, Фонд соці­ального страхування з тимчасової втрати працездат­ності, Фонд загальнообов'язкового державного соці­ального страхування України на випадок безробіття, держ. та місцеві бюджети. У разі настання страхового випадку (смерті) Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний організувати по­ховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місц. умов. Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування от­риманої на виробництві травми, проводиться страху­вальником.

Д. на п. не виплачується у разі: 1) смерті особи, яка перебувала на повному держ. утриманні (крім випад­ків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою); 2) викидня; 3) смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів держ. бюджету.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved