укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОКУМЕНТ

 (лат. documentum — повчальний приклад; свідчення, доказ) — матеріальна форма відображення,  поширення, використання і зберігання інформації, яка надає їй юрид. сили. Д. може фіксуватися не лише на папері, а й на магнітних чи інших носіях, кіно-, відео-та фотострічці. Характерною особливістю Д. є те, шо він матеріалізується лише у письмовій формі. Залежно від сфери застосування і призначення вио­кремлюють такі осн. види Д.: управлінські, opr., роз­порядчі, довідково-інформ., контрактні, процесуаль­но-правові.

За спеціалізацією Д. поділяють на загальні та спеціа­лізовані (напр., з фін., кадрових питань). За поход­женням Д. є внутрішніми (не виходять за межі певної організації) та зовнішніми (ділове листування між юрид. особами, між фіз. та юрид. особами). За напря­мом розрізняють Д. вхідні й вихідні; за формою — стандартні та індивідуальні; за джерелами виникнен­ня — первинні й вторинні; за технікою відтворення — рукописні та відтворені за допомогою приладів. Традиційно Д. поділяють на копії та оригінали, однак за умов застосування комп'ютерної техніки такий по­діл іноді втрачає свою коректність. Залежно від стро­ку виконання виділяють Д. термінові і звичайні, а за ступенем секретності — цілком секретні, секретні, для служб, користування. За часом зберігання бувають Д. тимчасового зберігання (до 10 років), тривалого збері­гання (понад 10 років) і постійного зберігання. За оз­накою повноважень суб'єктів розрізняють Д. публічні (видають органи влади і громадські організації) та приватні (особисті заяви, клопотання, рукописи то­що). За змістом публічні Д. поділяють на закони, ука­зи, постанови та інші нормативно-правові акти. Нормативно-правовими Д. є: а) інструкції, накази, рі­шення та інші акти міністерств, комітетів і відомств центр, держ. викон. влади, які відповідно до ст. 117 Конституції України підлягають реєстрації у порядку, встановленому законом; б) рішення голів місцевих держ. адміністрацій, обл., міських, районних та сіль­ських рад у межах їхніх повноважень, визначених за­конодавством; в) судово-прокурорські акти (викон. ли­сти, вироки, рішення, ухвали тощо); г) цивільно-пра­вові акти (договори, заповіти, нотаріальні записи); д) фін. Д. (акредитиви, векселі, поліси, чеки тощо); е) Д. статистичного, бухгалтерського обліку (акти документальних ревізій, баланси, грошові відомості, звіти, накладні тощо); є) положення, статути, рішення громадських організацій, які в установленому законом порядку підлягають реєстрації; ж) офіц. посвідчення особи (атестат, диплом, паспорт, трудова книжка тощо). Д., як правило, створюється за певним зразком-формуляром. Складові Д. називаються реквізитами: назва, заголовок, адресат, текст, підпис, дата тощо. Саме реквізити надають Д. юрид. значущості. Існують певні вимоги до складання та оформлення Д. Так, Д. не повинен суперечити чинному законодавству, має бути достовірним, відповідати призначенню, формі; в ньому неприпустимі юрид. і граматичні помилки. Д. обов'язково укладається і завіряється уповноваженою особою.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved