укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовни­ка) надати послугу, яка споживається у процесі вчи­нення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазна­чену послугу, якщо інше не встановлено договором. Предметом Д. про н. п. є сама послуга, тобто те не­матеріальне благо, яке отримує замовник. Видами до­говорів позики є такі договори: перевезення, трансп. експедирування, зберігання, доручення, комісії, уп­равління майном, фін. послуги та ін. Д. про н. п. є консенсуальним, може бути як відплатним, так і безвідплатним. У випадках, встановлених законодавством, Д. про н. п. можуть бути публічні (побутові послуги, зберігання на складах загального користування). Виконавець повинен надати послугу особисто або покласти виконання Д. про н. п. на іншу особу, якщо це встановлено договором, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору. Надання виконавцем послуг здійснюється у строк, який встановлюється за домо­вленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. Осн. обов'язок замовника у випадку, коли договір по­слуги є відплатним, є оплата наданих послуг, але він також зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом, у разі неможливості виконати Д. про н. п., що виникла не з вини виконавця, замовник зо­бов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. За договором про безоплатне надання послуг, а також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовни­ка або внаслідок непереборної сили, замовник зо­бов'язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору. Виконавець несе відповідальність у вигляді відшкоду­вання збитків замовнику за порушення Д. про н. п. або неналежним виконанням Д. про н. п. за плату, у разі наявності його вини у повному обсязі, якщо ін­ше не встановлено договором, а виконавець, який по­рушив Д. про н. п. за плату при здійсненні ним під­приємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом. Збитки, за­вдані невиконанням або неналежним виконанням до­говору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не переви­щує двох неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором.

Д. про н. п. може бути розірваний, у т. ч. шляхом од­носторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених Цивільним кодексом Укра­їни, іншим законом або за домовленістю сторін. По­рядок і наслідки розірвання Д. про н. п. визначають­ся домовленістю сторін або законом (глави 63-74 ЦивК України).

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved