укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ПІДРЯДУ

 

— договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовни­ка), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. За­конодавством виділяються такі види Д. п., як договір побутового підряду, договір буд. підряду, договір на проектні та пошукові роботи. Д. п. є консенсуальним, оплатним, двостороннім. За Д. п. підрядник зобов'язаний: виконати роботу, визначену цим договором, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором, і відповідати за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткуван­ня; надавати замовникові звіт про використання ма­теріалу замовника та повернути його залишок, відпо­відати за неправильне використання цього матеріалу; вживати усіх заходів щодо збереження майна, переда­ного йому замовником, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна; попередити замовника про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника, про неможливість додер­жання вказівок замовника, якщо це загрожує якості або придатності результату роботи, про необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим істот­ного перевищення визначеного приблизного кошто­рису. Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає перероб­ці, і цим створив неможливість виконання договору; притримати результат роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше майно замовника, що є у підрядника, якщо замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, на­лежної підрядникові у зв'язку з виконанням договору; залучити до виконання роботи інших осіб (субпідряд­ників), якщо інше не встановлено договором, залиша­ючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи.

До осн. обов'язків замовника належать: прийняття виконаної підрядником роботи та її огляд; в разі вияв­лення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків повідомлення про це підрядникові; оплата підрядникові обумовленої ціни після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодом замовника, — достроково, якщо Д. п. не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів. Ціна за Д. п. може визначатися у договорі, кошторисі. Якщо у Д. п. не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються
за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами, а також відшкодування витрат
підрядника та плату за виконану ним роботу. Замовник має право: у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника; відмовитися від Д. п. та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим; у  удь-який час до закінчення роботи відмовитися від Д. п., виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та
відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору; на свій вибір вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу, якщо інше не встановлено договором, якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, та інші права. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спец, дозвіл (проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток, вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і трансп. мереж (ст. 837 Цивільного кодексу України; Закони України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (в ред. 2005), «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (1995), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (2000), Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1.
VIII 2005).

 
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved