укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 - вид цивільно-правово­го договору про надання послуг щодо перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти. За Д. п. вантажу транспортна організація (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй відправником вантаж до пунк­ту призначення і видати його правомочній на одер­жання вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу вста­новлену плату. За Д. п. пасажира перевізник зобов'я­зується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу — також доставити ба­гаж до пункту призначення і видати його правомочній на одержання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити визначену плату за проїзд, а якщо він здав багаж — і за перевезення багажу. Залежно від видів транспорту, яким перевозяться ван­тажі, пасажири і багаж, перевезення поділяються на: залізничні, внутрішніми водними шляхами (річкові), морські, повітряні, автомобільні. Загальні умови пере­везення визначаються Цивільним (гл. 64) і Господар­ським (гл. 32) кодексами України, Законами України «Про транспорт» (1994), «Про залізничний транспорт» (1996), «Про транзит вантажів» (1999), «Про переве­зення небезпечних вантажів» (2000), «Про автомобіль­ний транспорт» (2006), трансп. кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них. Зокрема, діють Ста­тут автомобільного транспорту України 1969, Статут залізниць України 1998, Повітряний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України. Перевезення конкретного вантажу оформляється спец, перевізним документом, який зазвичай переси­лається разом з вантажем і вважається письмовою формою договору. Такими документами при переве­зеннях вантажів залізничним і річковим транспортом є накладна, автомобільним — товарно-трансп. на­кладна, морським — рейсовий чартер або коносамент. За Д. п. вантажу перевізник повинен забезпечити ці­лість і схоронність прийнятого ним вантажу, своєчас­но доставити його до пункту призначення і видати одержувачеві тощо. Відправник вантажу має подати вантаж до перевезення у належному стані, своєчасно і повністю оформити трансп. документи, сплатити встановлену плату тощо. Одержувач повинен з дотри­манням правил, чинних на певному виді транспорту, прийняти вантаж від перевізника і вивезти його зі станції (порту) призначення власними засобами. За неналежне виконання сторонами своїх зобов'я­зань щодо перевезення вантажів настає цивільно-пра­вова відповідальність. Зокрема, перевізник відповідає за втрату, нестачу і пошкодження прийнятого до пе­ревезення вантажу, якщо не доведе, що це сталося не з його вини. У трансп. статутах (кодексах) можуть пе­редбачатися випадки, коли доведення вини перевіз­ника у цих порушеннях покладається на одержувача або Відправника.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved