укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

 

 - вид цив. правочину, за яким власник зем. ділянки (орендодавець) зобов'яза­ний за плату передати іншій особі (орендареві) зем. ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати зем. ділянку відповідно до умов договору та вимог зем. законодав­ства. Порядок укладення та виконання Д. о. з. регу­люється Земельним кодексом України та Законом «Про оренду землі» (1998, в ред. 2003). Згідно із Зако­ном Д. о. з. визнається укладеним, якщо в ньому відо­бражені такі істотні умови: 1) об'єкт оренди (місце розташування та розмір зем. ділянки); 2) строк дії до­говору оренди; 3) орендна плата із зазначенням її роз­міру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її неспла­ту; 4) умови використання та цільове призначення зем. ділянки, яка передається в оренду; 5) умови збе­реження стану об'єкта оренди; 6) умови і строки пе­редачі зем. ділянки орендарю; 7) умови повернення зем. ділянки орендодавцеві; 8) існуючі обмеження (обтяження) щодо використання зем. ділянки; 9) виз­начення сторони, яка несе ризик випадкового пошко­дження або знищення об'єкта оренди чи його части­ни; 10) відповідальність сторін. Д. о. з. укладається у письмовій формі з використанням типової форми Д. о. з., яка затверджується Кабінетом Міністрів Укра­їни, і за бажанням однієї із сторін може бути посвід: чений нотаріально. Невід'ємною частиною Д. о. з. є: план або схема зем. ділянки, яка передається в орен­ду; кадастровий план зем. ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановле­них зем. сервітутів; акт визначення меж зем. ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об'єкта оренди; проект відведення зем. ділянки у ви­падках, передбачених законом. Укладений Д. о. з. під­лягає держ. реєстрації, після чого набуває чинності.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved