укр
рус
 
   
Главная
Услуги адвоката в киеве
Статьи
Новости
Ссылки
Нормативная база Украины
Юридический словарь
Каталог ссылок
Карта сайта адвоката
Контакты адвоката.
судова практика з трудового законодавства

Адвокат в Киеве, юридическая консультация

ДОГОВІР ОБОВ

 

- різновид договору обов'язкового страхування, який виникає із вимоги закону. Законом може бути встановлений обов'язок фіз. або юрид. особи бути страхувальником життя, здоров'я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов'язкове страхування). Обов'язкове стра­хування цивільно-правової відповідальності здійсню­ється з метою забезпечення відшкодування шкоди, за­подіяної життю, здоров'ю і/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-трансп. пригоди та захисту май­нових інтересів страхувальників. Відносини у сфері обов'язкового страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних трансп. засобів регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про страхування» (2001), «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників назем­них транспортних засобів» (2004) та іншими законами і нормативно-правовими актами. Якщо міжнар. дого­вором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законом, то на території Укра­їни застосовуються правила міжнар. договору. Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-пра­вової відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільно-правова відповідальність яких застраована, Моторне (транспортне) страхове бюро Украї­ни (МТСБУ) та потерпілі.

Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-право­вої відповідальності є майнові інтереси, що не супере­чать законодавству України, пов'язані з відшкодуван­ням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпечено­го трансп. засобу.

Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподія­на шкода третім особам під час дорожньо-трансп. пригоди, яка сталася за участю забезпеченого трансп. засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова від­повідальність особи, відповідальність якої застрахова­на за договором.

Обов'язковий ліміт відповідальності страховика — це грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування відповід­но до умов договору страхування. Договором страху­вання на індивід, умовах можуть бути визначені лімі­ти, вищі, ніж зазначені у законі. Укладаються такі види Д. о. с. ц. в.: а) внутрішній до­говір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності; договір міжнар. обов'язкового стра­хування цивільно-правової відповідальності (далі — договір міжнар. страхування). Внутрішні договори страхування діють виключно на території України. Договори міжнар. страхування діють на території кра­їн, зазначених у таких договорах. Договори міжнар. страхування, які діють на території країн — членів міжнар. системи автомобільного страхування «Зелена картка», посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом «Зелена картка», що визнається і діє в цих країнах. Під час в'їзду на територію України влас­ник трансп. засобу, зареєстрований в іншій країні, зо­бов'язаний мати на весь термін перебування такого трансп. засобу на території України сертифікат між­нар. автомобільного страхування «Зелена картка» або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності.
А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 

01001 Украина, г. Киев, ул. Михайловская 16-Б
0 (93) 453-68-55, 0 (67) 965-20-77, 0 (44) 355-02-80
© 2009-2024 advokat-didenko.com | All right reserved